Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση στο σεμινάριο που πραγματοποιούμε με σκοπό τη γνωριμία εκπαιδευτικών και Διευθυντών Σχολείων με το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό του Inclusive Schools.
Πρόσκληση στην Ημέρα του Ανοιχτού Σχολείου με θέμα: «Open Schools for Open Societies» στο πλαίσιο του έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»)
Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων της με αριθ. πρωτ. 9969/06-09-2018 με ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψήφιων εμπειρογνωμόνων για τη διαμόρφωση των Π.Σ. στις Κοινωνικές Επιστήμες και ειδικότερα στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής
Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ
Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων της με α.π. 10728/11-10-2019
Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π.Σ. στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής, των Εικαστικών, της Μουσικής, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου
Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π.Σ. και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών
Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π. Σ. και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β' Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας κλπ
Πρόσκληση σε ημερίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τα εκπαιδευτικά σενάρια «Πρωτέας» - 14 Δεκεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε ημερίδα με τίτλο "Φύλο και Εκπαίδευση"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)» - ΝΕΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού πακέτου των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Βιβλίο μαθητή/μαθήτριας και Οδηγός Εκπαιδευτικού)»
Πρόσκληση σε ημερίδα "ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Πρόσκληση σε ημερίδα "ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Πρόσκληση σε επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον»
Πρόσκληση σε επιμορφωτική Ημερίδα σχετική με το έργο "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες
Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα για τα ΕΠΑ.Λ. με θέμα: "Πώς θα κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ. κοινότητες ανάγνωσης"
Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα: «Οι Βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας-Το παράδειγμα των Δημιουργικών Εργασιών του Γενικού Λυκείου»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διημερίδα με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top