ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Developing National Frameworks for School Education Careers

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 18/01/2023, πραγματοποιήθηκε Webinar με τίτλο «How to attract and retain teachers and school leaders. Guidance for developing career frameworks», στο πλαίσιο του έργου Developing National Frameworks for School Education Careers. Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού.


Η συμμετοχή της Ομάδας στο Webinar, πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της εκδήλωσης του STAYNET «Επαγγελματικά Μονοπάτια» (Δεκέμβριος 2022 σε συνεργασία με το Goethe Institut Athen), όπου υλοποιήθηκε σχετικό εργαστήριο από τα μέλη της ομάδας Πιτσικάλη Σταύρο (Σύμβουλος Ι.Ε.Π., Συντονιστής της Επιστημονικής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας (Ε.Ε.Μ.)), Παπαδοπούλου Σταυρούλα (Σύμβουλος Ι.Ε.Π., Αν. Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας (Ε.Ε.Μ.)), Μαυρικάκη Ευάγγελο (Διδάκτορας, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.) και Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία (Διδακτόρισσα, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Έργου και των Π.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου).


Μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο έργο είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Μάλτα και η Αλβανία. Κατά τη διάρκεια του webinar, αναδείχθηκε η σημασία ανάπτυξης ενός εθνικού πλαισίου για τα εναλλακτικά επαγγελματικά μονοπάτια στο επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι μελέτες περίπτωσης (case studies) της εκάστοτε χώρας, ενώ συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και οι προκλήσεις, με σκοπό τη συνέχεια του έργου στις υφιστάμενες χώρες και τη συμμετοχή πρόσθετων χωρών κατά το 2023.


Η μελέτη περίπτωσης (case study) της Ελλάδας παρουσιάστηκε από εκπροσώπους της ομάδας έργου και συγκεκριμένα τους/τις Πιτσικάλη Σταύρο (Σύμβουλος Ι.Ε.Π., Συντονιστής της Επιστημονικής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας (Ε.Ε.Μ.)), Δόκου Μαρία (Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία (Διδακτόρισσα, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Έργου και των Π.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου).


Το webinar παρακολούθησαν περισσότεροι από 150 εμπλεκόμενοι/ες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετείχαν καλεσμένοι/ες από σημαντικούς Ευρωπαϊκούς φορείς, όπως EDUC Committee and Ministries, WG School, WG ECEC, Strategy Unit A1 contacts, Country analysis unit A2 contacts, Eurydice, REFORM – JSI contacts.

Δελτίο τύπου σε pdf

Επικοινωνία

Top