ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Eπιμορφωτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Αθήνα, 27/09/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Eπιμορφωτικά Προγράμματα 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αρωγός στο εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας, υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και επικαιροποίηση των επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της Γενικής, Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μόνο κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2021-2022) επιμορφώθηκαν πάνω από 125.000 εκπαιδευτικοί σε, χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ, προγράμματα μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη βάση (α) παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών όπως τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η «Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο», η «Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», (β) σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων όπως τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και η «Διαφοροποιημένη διδασκαλία», (γ) εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών πολιτικών όπως η «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη» (GENE)» και (δ) αναγκαίων υποστηρικτικών πρακτικών και παροχής εκπαιδευτικού υλικού, όπως η «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» και η «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη 25.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της Ειδικής Αγωγής που ολοκλήρωσαν, το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 - Ιουνίου 2022, την εξ αποστάσεως, μέσω Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC), επιμορφωτική δράση «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού».

Η προσήλωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην τεράστια σημασία της επιμόρφωσης ως διαδικασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και των επόμενων σχολικών ετών με την παροχή νέων επιμορφωτικών κύκλων για τα ήδη παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα και την εισαγωγή νέων επιμορφωτικών δράσεων.


Συγκεκριμένα, την τρέχουσα σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί η «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» για 18.353 νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, η επιμόρφωση στα «Νέα Προγράμματα Σπουδών» για 30.000 εκπαιδευτικούς και η επιμόρφωση στη «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» για επιπλέον 15.000 εκπαιδευτικούς, ενώ προγραμματίζονται επιμορφωτικά προγράμματα για τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με ωφελούμενους 15.000 εκπαιδευτικούς, τις «Ψηφιακές δεξιότητες» με ωφελούμενους 120.000 εκπαιδευτικούς μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τους «Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας» με επιμορφωτικό στόχο τους 4.550 εκπαιδευτικούς.


Συνολικά, πάνω από 250.000 εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής την περίοδο 2021-25 με μοναδικό γνώμονα την έμπρακτη υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου.

 

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf

Επικοινωνία

Top