Επιλογή εκπαιδευτικών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Φρενέ 2019-20 (Αττική-Πελοπόννησος)

freinet logo white

Κατόπιν συνεδρίασης της Επιτροπής επιλογής εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο «3ο Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση» σύμφωνα με τις ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. α) 86105/Δ2/30-05-2019/ ΥΠΠΕΘ και β) 93866/Δ2/11-06-2019/ΥΠΠΕΘ στις 09/07/2019, επιλέγονται βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος των ανωτέρω προσκλήσεων οι εξής εκπαιδευτικοί:

Δείτε τους Πίνακες στο Πρακτικό της Επιτροπής

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top