Πρόσκληση σε επιστημονική διημερίδα που διοργανώνει το ΙΕΠ και η επιστημονική Μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Μαθητείας

Το ΙΕΠ και η επιστημονική Μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Μαθητείας στο πλαίσιο των Πράξεων «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» MIS 5022549 και «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας» MIS 5008057 διοργανώνουν επιστημονική διημερίδα την Πέμπτη 30/3/2023 και την Παρασκευή 31/3/2023 από 12:00 - 18:30.

Για να εγγραφείτε στην ημερίδα παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

 
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΝΑΕ

 

Επικοινωνία

Top