Το έργο και οι αρμοδιότητες του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ άπτονται των θεμάτων που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό). Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΙΕΠ, δίνεται έμφαση:

α) στην εκπαιδευτική έρευνα, στα Προγράμματα Σπουδών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και στην αξιολόγηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,
β) στη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και
γ) στη συμμετοχή, στη σύνταξη και στην επιμέλεια της ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη των σχολικών πραγμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, στην οποία περιλαμβάνεται και η σχολιασμένη στατιστική απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, υπό την ευθύνη του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ λειτουργούν οι Μονάδες Επιστημονικής Συνεργασίας του Α’ Κύκλου, οι οποίες είναι οι εξής:

  1. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
  2. Ειδική Αγωγή
  3. Εκπαιδευτική και Σχολική Δημοκρατία, Ισότητα Φύλων, Δικαιώματα
  4. Καινοτόμα Προγράμματα και Μέθοδοι
  5. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Εργασίας
  6. Αξιολόγηση, Ανατροφοδότηση και Παρακολούθηση Δεικτών
  7. Μειονοτική, Διαπολιτισμική και Ομογενειακή Εκπαίδευση, Σχολεία Φυλακών.
 Ονοματεπώνυμο
Τσαλαγιώργου Ελένη (Προϊσταμένη)
Βλαχόπουλος Λάζαρος
Βουτσινάκης Κωνσταντίνος
Γελαστοπούλου Μαρία
Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέτα
Γραμμένος Νικόλαος
Δάντη Αθηνά
Ζερβού Ρεγγίνα
Κοκολάκη Μαρία
Κότσιρα-Ταμπακοπούλου Αναστασία
Κουρμπέτης Βασίλειος
Κούτρας Γεώργιος
Κούτρας Στέφανος
Μουσέτης Γρηγόριος
Μυρωνάκη Φανή
Παπασταυρινίδου Γεωργία
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη
Ειδικότητα
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ23
Ψυχολόγος
ΠΕ70
Δάσκαλος
 ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ32
Θεατρολόγος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Γ'
Ειδικός Σύμβουλος
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Γ'
Τηλέφωνο  
213-1335-553
213-1335-309
213-1335-565
213-1335-309
213-1335-554
213-1335-564
213-1335-305
213-1335-568
213-1335-550
213-1335-409
213-1335-301
213-1335-561
213-1335-304
213-1335-403
213-1335-566
213-1335-303
213-1335-406
Email  
etsalagiorgou
[at]iep.edu.gr
lvlachopoulos
[at]iep.edu.gr
kvoutsinakis
[at]iep.edu.gr
gelm 
[at]iep.edu.gr
ngliaou
[at]iep.edu.gr
ngrammenos
[at]iep.edu.gr
adanti
[at]iep.edu.gr
rzervou
[at]iep.edu.gr
mkokolaki
[at]iep.edu.gr
akotsira
[at]iep.edu.gr
vk
[at]iep.edu.gr
gkoutras
[at]iep.edu.gr
skoutras
[at]iep.edu.gr
gmousetis
[at]iep.edu.gr
fmironaki
[at]iep.edu.gr
gpapastav
[at]iep.edu.gr
aharitonidou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top