ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο Φάκελος προορίζεται για τη διδασκαλία της γαλλικής στη Γ' Γενικού Λυκείου

Ηχητικό αρχείο για την Ενότητα: Voyage au cœur magique de la cuisine française

Ηχητικά Αρχεία για την Ενότητα: Un, deux, trois... Le festival de Cannes

TRANSCRIPTIONS

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top