Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για την Τ.Θ.Δ.Δ.

 

Στον χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό για την Τ.Θ.Δ.Δ.. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με τον επιμορφωτικό χαρακτήρα του έργου και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του περιεχομένου της Τ.Θ.Δ.Δ. ως εκπαιδευτικού υλικού που θα τους βοηθήσει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων.

Το υλικό αυτό, το οποίο εκπονούν οι Επιστημονικές Ομάδες Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστές) οργανώνεται και ταξινομείται ανά γνωστικό αντικείμενο. Σε πρώτη φάση αναρτάται το υλικό που παρουσίασαν οι Συντονιστές των Επιστημονικών Ομάδων Επιλογής Θεμάτων στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 26/10/2021 προς τους/τις Οργανωτικούς/-ες Συντονιστές/-τριες και τους/τις Συντονιστές/-τριες Εκπαιδευτικού Έργου από όλα τα ΠΕΚΕΣ της χώρας.

 

Ανά γνωστικό αντικείμενο


 

Γενικό

Παρουσίαση Τράπεζας Θεμάτων

espa1420 logo

Επικοινωνία

Top