• image
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ"

   Καλωσήρθατε στη νέα μας σελίδα! Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στη Θεματική Εβδομάδα 2018 - 2019

 • image
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΠ - ΚΕΘΕΑ "ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ"

  Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στην Ιστοσελίδα της Ημερίδας

 • image
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας». Χρησιμοποιώντας κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά, η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εισηγείται για τον καθορισμό τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, τις αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική εκπαίδευση, την υλοποίηση ερευνών σε δομές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και για άλλα ζητήματα συναφούς περιεχομένου. Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:    ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΛ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τομέας Μηχανολογίας Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Τομέας Πληροφορικής Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας   Από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016. Οι μαθητές και μαθήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. [Μεταβείτε στη σελίδα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης]

 • image
 • ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • image
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEE EDUCATION

 • image
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018-2019 --- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

cache/resized/d65088a8c395e0a1e5fd04dd0292d100.jpg
15 Φεβρουάριος 2019
Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 6/14-02-2019 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ.) Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Grant Agreement, number: 741572) (
cache/resized/a1ca4f2a1abce6636b34690295f08694.jpg
14 Φεβρουάριος 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης  «Επιμόρφωση
cache/resized/6b94e13fa173c3889eb0b09ea5fb6bac.jpg
14 Φεβρουάριος 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (01) πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές
cache/resized/dbbc4ef6a6b096e5d1f8190287fdefb8.jpg
12 Φεβρουάριος 2019
Η Μονάδα «Τέχνες» σε συνεργασία με τη Μονάδα «Ανθρωπιστικών Επιστημών & Φιλολογίας» και την Υπομονάδα «Ξένων Γλωσσών» τoυ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Οι Τέχνες στη Γλωσσική Εκπαίδευση», στις 26 & 27 Ιουνίου 2019 στο 2ο
cache/resized/cfd96ff9d071cf7f4d48fa5c86f4bf22.jpg
06 Φεβρουάριος 2019
Στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204, και ειδικότερα της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το
cache/resized/393aca33b154d3fe4446c35dded7e984.jpg
05 Φεβρουάριος 2019
Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται από το ΙΕΠ στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο διερεύνησης των επιμορφωτικών σας αναγκών και προτεραιοτήτων. Η συμμετοχή σας στην έρευνα θεωρείται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να συμβάλετε στον
cache/resized/d1c4543905c2ae4069ed4dc03dbc8f01.jpg
01 Φεβρουάριος 2019
Έγκριση του υπ’ αρ. 2/29.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9754/04.09.2018 (ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. [Το αρχείο σε pdf] [Η σχετική πρόσκληση]  
cache/resized/d8b457d88b968c7183df6253b647c1ae.jpg
31 Ιανουάριος 2019
Έγκριση του υπ’ αρ. 3/16-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ. 13515/12.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004245996, ΑΔΑ:6Κ00ΟΞΛΔ-ΟΜ9) Συνοπτικό Διαγωνισμό- (Αρ. Διακήρυξης: 12/2018) [Το αρχείο σε pdf]
cache/resized/84d45fc2d97989aec1781fbd5761ec6e.jpg
31 Ιανουάριος 2019
Στις 26 Ιανουαρίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης έλαβε χώρα η επιστημονική Ημερίδα Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον. Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Μουσείο Σχολικής
cache/resized/dd18fc9f723793a2c87721f66686a1e0.jpg
22 Ιανουάριος 2019
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) οργανώνει σε συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης επιστημονική ημερίδα με θέμα:   «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον» Σκοπός της εκδήλωσης είναι η
cache/resized/9eee5e1e6194eae93ec46ea90dd5b333.jpg
21 Ιανουάριος 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για εκπόνηση δειγματικών διδακτικών σεναρίων για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕ25.1 του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη
cache/resized/04b1097b3684aa41dfdd386ead4b7e93.jpg
18 Ιανουάριος 2019
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την Πράξη 55/15-11-2018 του Δ.Σ., κάλεσε σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS»
cache/resized/a0d12fbcc6dafa0b3b4d31b0f79a1efe.jpg
18 Ιανουάριος 2019
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων Θεματική Εβδομάδα 2018-19 στα Γυμνάσια της χώρας καθώς και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσκαλεί ενδιαφερόμενους φορείς (κυβερνητικούς ή
cache/resized/a783feebb715416f0cf5233bc90bb68a.jpg
18 Ιανουάριος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/09.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» - ΟΠΣ: 5001313
cache/resized/30c4c3e00dcc937f098fca493816b127.jpg
10 Ιανουάριος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/09.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» - ΟΠΣ: 5001313
cache/resized/92f32c07a6f6e772cf07b43aecf3d688.jpg
09 Ιανουάριος 2019
Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο Συντονιστών – Εμπειρογνωμόνων – Εκπονητών της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» με MIS: 5027220 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
cache/resized/8c8951b4bdc195441c4e56328e851c5f.jpg
03 Ιανουάριος 2019
Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 και ειδικότερα στο πλαίσιο των Δράσεων 2-4 προβλέπεται η ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της
cache/resized/22cd33b481ec570a013a1535dadc191d.jpg
21 Δεκέμβριος 2018
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του
cache/resized/df4bf88fb49533ad019e160dcc33d33e.jpg
21 Δεκέμβριος 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και  εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό
cache/resized/c19e9792c49a170924de3ee30c6f068a.jpg
20 Δεκέμβριος 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης της Δράσης 5, προβλέπεται η δημιουργία και
cache/resized/4fc4d880a3cfc0f5fb1ba926e259ec80.jpg
19 Δεκέμβριος 2018
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και
cache/resized/2cf722c226768f2bcaee2fcf86530477.jpg
10 Δεκέμβριος 2018
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών εφαρμογών για μαθητές/-ήτριες με κινητική αναπηρία. Ειδικότερα θα αναλάβει την ανάπτυξη προσβάσιμης ψηφιακής εφαρμογής με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως
cache/resized/95e8ecb3b1422d937f36a8bf310f93a1.jpg
27 Σεπτέμβριος 2018
cache/resized/1f04423ef47a3e617ad267337c807dcd.jpg
10 Νοέμβριος 2017
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cache/resized/2a115062affa48a24c373c994040953e.jpg
07 Αύγουστος 2017
To I.E.Π. προτίθεται να καλύψει τη θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας.Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και μέλη του προσωπικού που
cache/resized/950ec10e91f262c31470ad829358768a.jpg
07 Αύγουστος 2017
Την έναρξη της διαδικασίας προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17—-27» ανακοίνωσε την Τετάρτη 2 Αυγούστου, στο ΥΠΠΕΘ, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
cache/resized/192c7ee08b41d40720c3f395d170eb4a.jpg
31 Ιούλιος 2017
Το κείμενο που δημοσιεύεται αποτελεί πρόταση παρέμβασης με σκοπό τη διερεύνηση και διαμόρφωση διδακτικών πρακτικών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ ΕΠΑ.Λ. Απώτερος στόχος η ενίσχυση των μαθητών/τριών των ΕΠΑΛ ως αναγνωστών/τριών.    [Το κείμενο σε pdf
cache/resized/a5f790edf6120f05ddd4a95ca439aec6.jpg
31 Ιούλιος 2017
(α) για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), (β)για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο ΙΕΠ [Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος]
cache/resized/2a73381951db5292344cc83519e825a7.jpg
28 Ιούλιος 2017
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα  με  την  Πράξη  υπ’  αριθμ. 30/27-7-2017 του  ΔΣ  του  ΙΕΠ ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με τις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης
cache/resized/e4770e1f6922c15596f8306c0b0b6319.jpg
27 Ιούλιος 2017
Μετά την άπρακτη παρέλευση του τριημέρου για την υποβολή ενστάσεων, εν σχέσει με την με αριθμό 29/20-07-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7ΧΕΛΟΞΛΔ-ΘΔΜ) με τα προσωρινά αποτελέσματα των συνεντεύξεων στους Πίνακες των αποδεκτών υποψηφιοτήτων, που αφορούν στην
cache/resized/e532597d5cc539b61b2868408d083515.jpg
21 Ιούλιος 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Aθήνα, 21-07-2017 Σε συνέχεια της με αριθμό 29/20-07-2017 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7ΧΕΛΟΞΛΔ-ΘΔΜ) με τα προσωρινά αποτελέσματα των συνεντεύξεων στους Πίνακες των αποδεκτών υποψηφιοτήτων, που αφορούν στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3209/23-05-2017
cache/resized/b1094ef6db4f57998b7a53a4090535ce.jpg
04 Ιούλιος 2017
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/4-7-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για: την υπ’ αριθ. πρωτ. 3912/23-06-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης
cache/resized/1007eac045b7ff80081fadb59022f5d4.jpg
30 Ιούνιος 2017
«Το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε workshops- ομαδικά εργαστήρια με θέμα “Εκπόνηση προσχεδίων Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό
cache/resized/54db78978bf2bf597b45cf08ddabe1a2.jpg
23 Ιούνιος 2017
Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης του Πρακτικού 4/08-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 01/2017) για την επιλογή
cache/resized/b97d8fe38d0f39806261a3b2a8463f15.jpg
19 Ιούνιος 2017
Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν  σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής 
   Εναλλακτικά παρακολουθήστε την ημερίδα απο εδώ. Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής
@Goethe-Institut Athen/Colourbox Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΠ και του Ινστιτούτου
Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment)
Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».
Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την
Διδακτικό Υλικό για το μάθημα της «Ξένης Γλώσσας» στο ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης
Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 1 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α' Γενικού Λυκείου.
Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 2 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στη Β' και Γ' Γενικού Λυκείου.
   ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top