Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 4547/2018, το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΙΕΠ  είναι αρμόδιο για:
α) την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής,
β) τη συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς και κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
γ) τη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχολιασμένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους,
δ) τη δικτύωση του ΙΕΠ με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής,
ε) την ενημέρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του,
στ) την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΙΕΠ,
ζ) την οργάνωση επισκέψεων και επιτόπιας ενημέρωσης στελεχών του ΙΕΠ σε ομόλογους φορείς άλλων χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο ΙΕΠ.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Νίκα Μαρία
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Δήμου Αλεξάνδρα
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335561adimou[at]iep.edu.gr
Μπίλλα Πολυξένη
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335306pmpilla[at]iep.edu.gr
Τριανταφυλλίδου Μαρία CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335556mtriantafillidou[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top