Το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οργανωτικής δομής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Βασική αποστολή του Γραφείου είναι να παρακολουθεί την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται στον ευρωπαϊκό χώρο και διεθνώς και να εισηγείται για ζητήματα που αφορούν την ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις της, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, το Γραφείο συμμετέχει στη διεξαγωγή διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, εκπονεί επιστημονικές μελέτες για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε τομείς ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος, αναπτύσσει δράσεις συνεργασίας με ομοταγείς φορείς άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στην αποτύπωση και τη συνδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών δεδομένων σε εθνική και διεθνή κλίμακα.

Ονοματεπώνυμο 
Κουτίδου Ευαγγελία (Προϊσταμένη)
Γεωργιάδου Άννα
Δουκάκης Σπυρίδων
Κατσανδρή Ευτυχία
Κοντογεωργίου ΑσημίναCV icon
Λιάκου Ελένη
Παπαδημητρίου ΕυαγγελίαCV icon
Παπαστράτου Πηνελόπη
Τσιαούση Δήμητρα
Χαλκιώτης ΔημήτριοςCV icon
Χατζηηλίου Αγγελική
Χριστόπουλος ΠέτροςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ02 / ΠΕ78
Φιλόλογος / Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ02
Φιλόλογος
 ΠΕ03 / ΠΕ86
Μαθηματικός / Πληροφορικής
ΠΕ
Διοικητικού
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ02
Φιλόλογος
 ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ86
Πληροφορικής
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Ειδικός Σύμβουλος 
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-550
213-1335-308
213-1335-551
213-1335-305
213-1335-561
213-1335-412
213-1335-405
213-1335-308
213-1335-166
213-1335-401
213-1335-307
210-1335-501
Email
ekoutidou
[at]iep.edu.gr
ageorgiadou
[at]iep.edu.gr
sdoukakis
[at]iep.edu.gr
ekatsandri
[at]iep.edu.gr
akontogeorgiou
[at]iep.edu.gr
eliakou
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
dtsiaousi
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr
achatziiliou
[at]iep.edu.gr
phristopoulos
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top