Ονοματεπώνυμο 
Κουτίδου Ευαγγελία (Προϊσταμένη)
Δουκάκης Σπυρίδων
Καρναβάς Βασίλειος
Κατσανδρή Ευτυχία
Παπαδημητρίου Ευαγγελία
Παπαστράτου Πηνελόπη
Ρουσσάκης Ιωάννης
Τριανταφύλλου - Τάφου Ιωάννα
Τσιαγκάνη Θεοδώρα
Χαλκιώτης Δημήτριος
Χατζηηλιού Αγγελική
Χριστόπουλος Πέτρος
Χρονοπούλου Σταυρούλα
Ειδικότητα
ΠΕ02 / ΠΕ13
Φιλόλογος / Νομικής
 ΠΕ03 / ΠΕ20
Μαθηματικός / Πληροφορικής ΤΕΙ
 ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ
Διοικητικού
 ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
 ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Ειδικός Σύμβουλος 
 Σύμβουλος Β'
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Ειδική Σύμβουλος
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
 Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-353
213-1335-354
 213-1335-334
213-1335-305
213-1335-405
213-1335-308
213-1335-361
213-1335-303
213-1335-567
213-1335-401
213-1335-303
213-1335-307
213-1335-129
Email
ekoutidou
[at]iep.edu.gr
sdoukakis
[at]iep.edu.gr
 vkarnavas
[at]iep.edu.gr
ekatsandri
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
yiannis.roussakis
[at]iep.edu.gr
itriantafyllou
[at]iep.edu.gr
thtsiagani
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr
achatziiliou
[at]iep.edu.gr
phristopoulos
[at]iep.edu.gr
schronopoulou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top