Ονοματεπώνυμο 
Κουτίδου Ευαγγελία (Προϊσταμένη)
Γεωργιάδου Άννα
Δουκάκης Σπυρίδων
Κατσανδρή Ευτυχία
Παπαδημητρίου Ευαγγελία
Παπαστράτου Πηνελόπη
Ρουσσάκης Ιωάννης
Τσιαούση Δήμητρα
Χαλκιώτης Δημήτριος
Χατζηηλίου Αγγελική
Χριστόπουλος Πέτρος
Ειδικότητα
ΠΕ02 / ΠΕ13
Φιλόλογος / Νομικής
ΠΕ02
Φιλόλογος
 ΠΕ03 / ΠΕ20
Μαθηματικός / Πληροφορικής ΤΕΙ
ΠΕ
Διοικητικού
 ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Ειδικός Σύμβουλος 
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-353
213-1335-308
213-1335-551
213-1335-305
213-1335-405
213-1335-308
213-1335-361
213-1335-166
213-1335-401
213-1335-307
213-1335-307
Email
ekoutidou
[at]iep.edu.gr
ageorgiadou
[at]iep.edu.gr
sdoukakis
[at]iep.edu.gr
ekatsandri
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
yiannis.roussakis
[at]iep.edu.gr
dtsiaousi
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr
achatziiliou
[at]iep.edu.gr
phristopoulos
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top