Αξιολόγηση - Οδηγοί και Εργαλεία

Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να βρείτε οδηγούς για τις δράσεις και εξειδικευμένα εργαλεία ανάλογα με την βαθμίδα ή τον τύπο της σχολικής μονάδας σας.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top