Ανάρτηση τροποποιημένου υλικού

Αναρτάται σταδιακά τροποποιημένο υλικό με βάση τη νέα Υ.Α. (108906/ΓΔ4 ΦΕΚ 4189/10-09-2021) για τον Συλλογικό προγραμματισμό, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.
Είναι ήδη διαθέσιμη η σχετική παρουσίαση (ppt) στην καρτέλα "Ταυτότητα" και ο Οδηγός Εφαρμογής στην καρτέλα "Οδηγοί και Εργαλεία"

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top