Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη φόρμα είναι επεξεργάσιμη ΜΟΝΟ από τους/τις Συντονιστές/-τριες εκπαιδευτικούς των Ομάδων Δράσης, αφού συνδεθούν στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι Διευθυντές/-ντριες, Προϊστάμενοι/-νες μπορούν να βλέπουν τις Φόρμες Αποτύπωσης των Σχεδίων Δράσης του σχολείου τους, αφού συνδεθούν στην εφαρμογή με τους κωδικούς της σχολικής μονάδας στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ).

Επικοινωνία

Top