Νέα / Ανακοινώσεις - Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Συχνές ερωτήσεις

Έχουν αναρτηθεί ερωτήσεις και απαντήσεις στην αντίστοιχη σελίδα.

Ανάρτηση υλικού

Αναρτήθηκε η "Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων" στην κατηγορία "ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ", καθώς και ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692/2020 "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις" στην κατηγορία "Θεσμικό Πλαίσιο"

Ανάρτηση τροποποιημένου υλικού

Αναρτάται σταδιακά τροποποιημένο υλικό με βάση τη νέα Υ.Α. (108906/ΓΔ4 ΦΕΚ 4189/10-09-2021) για τον Συλλογικό προγραμματισμό, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.
Είναι ήδη διαθέσιμη η σχετική παρουσίαση (ppt) στην καρτέλα "Ταυτότητα" και ο Οδηγός Εφαρμογής στην καρτέλα "Οδηγοί και Εργαλεία"

Επικοινωνία

Top