Το έργο της Μονάδς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) είναι:

1. η επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ΕΑΕ και η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΑΕ,
2. ο σχεδιασμός και η υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΑΕ σε συνεργασία με τα Τμήματα ΕΑΕ των Πανεπιστημίων και την Επιστημονική Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ,
3. ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και ο σχεδιασμός του διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
4. η επιστημονική υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σχολικής ένταξης,
5. η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργα¬νώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ΕΑΕ,
6. ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η  παραγωγή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
7. η προσαρμογή σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία,
8. έκδοση προτύπων για την παραγωγή και προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή, καθώς και η πιστοποίηση των παραγόμενων προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων.

Ονοματεπώνυμο 
Κουρμπέτης Βασίλειος (Συντονιστής)
Βλαχόπουλος Λάζαρος
Γελαστοπούλου Μαρία
Δάντη Αθηνά
Κούτρας Στέφανος
Μπαγέρη Χρυσή
Παπασταυρινίδου Γεωργία
Σπανάκη Άννα
Ειδικότητα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ23
Ψυχολόγος
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ10
Κοινωνιολόγος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Β'
Εισηγήτρια
Ειδική Σύμβουλος
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-301
213-1335-309
213-1335-309
213-1335-305
213-1335-304
213-1335-360
213-1335-303
213-1335-201
Email
vk
[at]iep.edu.gr
lvlachopoulos
[at]iep.edu.gr
gelm
[at]iep.edu.gr
adanti
[at]iep.edu.gr
skoutras
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
gpapastav
[at]iep.edu.gr
aspan
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top