• Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


 

Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα

Ακοής για την Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

 

 

 

 

 

 Α.Π.Σ. Ελληνικής Νοηματικής

Γλώσσας Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

 

 

 

 

 Α.Π.Σ. Εργαστηρίων Ειδικής

Επαγγελματικής  Kατάρτισης

και Εκπαίδευσης

Α.Π.Σ. για μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες

 

 

 

 

 

 Α.Π.Σ. για μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες

A.P.S. Tyflokwfwshs

Α.Π.Σ. Τυφλοκώφωσης

A.P.S. gia mathhtes me Aftismo
Α.Π.Σ. για μαθητές με Αυτισμό


Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση
Α.Π.Σ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
για μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά
Νοητική Καθυστέρηση

Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Α.Π.Σ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την εκπαίδευση Παιδιών με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα

Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες
Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα

Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄και Β΄ Βαθμίδας

Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής
Α΄και Β΄ Βαθμίδας

Diaforopoihmeno D.E.P.P.S. A.P.S. gia Tyfloys Mathhtes

Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ.
& Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές

 
Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για Μαθητές
με Μαθησιακές Δυσκολίες

 

 


  • Προσαρμογές για μαθησιακές δυσκολίες


Εκπαιδευτικό / Υποστηρικτικό Υλικό

Θεωρητικό πλαίσιο

Θεωρητικό πλαίσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Α΄)
Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Α΄)

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Α΄)Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτωνγια το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Α΄)

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Β΄)Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Β΄)

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Β΄) Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Β΄)

Dimotiko MathimatikaΠροσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Δημοτικό

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄) 

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄) Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο ΓυμνάσιοΠροσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις
Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο

 

 

 

Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες στο

Γυμνάσιο
Φυσική - Χημεία - Βιολογία - Γεωγραφία

 

Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Σουζάνα Παντελιάδου -

Φαίη Αντωνίου

Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες

Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου

 Μαθησιακές Δυσκολίες Βασικές Έννοιες και  Χαρακτηριστικά

Σουζάνα Παντελιάδου - Γιώργος Μπότσας

 

  • Παράλληλη στήριξη


eey

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

dey gteep

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


  • Οδηγοί Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής  •  Οδηγοί  για Μαθησιακές Δυσκολίες


Θεωρητικό πλαίσιο

Θεωρητικό πλαίσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Α΄)

 
Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Α΄)Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτωνγια το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Α΄) Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Β΄)Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Β΄)
Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Β΄) Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Β΄)

Dimotiko MathimatikaΠροσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Δημοτικό

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)

 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο  
Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις
Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο

Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες στο

Γυμνάσιο
Φυσική - Χημεία - Βιολογία - Γεωγραφία

 

Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Σουζάνα Παντελιάδου - Φαίη Αντωνίου

 

Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες


Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου

 

Μαθησιακές Δυσκολίες Βασικές Έννοιες και Χαρακτηριστικά

Σουζάνα Παντελιάδου - Γιώργος Μπότσας

 


  •  Οδηγοί ανά Αναπηρία


Οι οδηγοί διαφοροποίησης, μετά την ολοκληρωση της επιμέλειας, θα αναρτηθούν στην τελική τους μορφή στο προσεχές διάστημα.

mathisiakes diskolies2

 ΑΥΤΙΣΜΟΣ

 Οδηγός διαφοροποίησης της διδασκαλίας για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Λήψη Οδηγού

 prov akois1

 ΚΩΦΩΣΗ

 Οδηγός Διαφοροποιημένης Εκπαίδευσης για Κωφούς κα Βαρήκοους μαθητές

Λήψη Οδηγού

 diataraxes

 ΝΟΗΤΙΚΗ ANΑΠΗΡΙΑ

 -Οδηγός διαφοροποίησης της διδασκαλίας για μαθητές με νοητική αναπηρία
 -Σχέδια Διδασκαλίας

Λήψη Οδηγών

 problimata ygeias2

 ΠΟΛΥ-

 ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 Η Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες

 

Λήψη Οδηγού

provl orasis2

ΤΥΦΛΩΣΗ

Οδηγός διαφοροποίησης της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές.

 

Λήψη Οδηγών

 kinitika2

KINHTIKA

 Οδηγός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για Μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες

 Λήψη Οδηγού


  •  Οδηγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΠ

 

Οδηγός για ψυχολογικές υπηρεσίες στο σχολείο

Οδηγός για σχολικούς ψυχολόγους σε σχολικά δίκτυα (ΣΔΕΥ), αλλά και γενικότερα στην σύγχρονη Γενική & Ειδκή Αγωγή 

 Λήψη

Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς 

 

Λήψη

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Λήψη

 

Οδηγός για το ρόλο του θεραπευτή λόγου στο σχολικό πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης

 Λήψη

 

 

Οδηγός Διεπιστημονικής Συνεργασίας του Θεραπευτή Λόγου και Καλές Πρακτικές για όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης

 Λήψη

 

Οδηγός εξατομικευμένου προγράμματος οικογενειακής υποστήριξης

Οδηγός ΕΕΠ & συμμετοχή / συνεργασία του οικογενειακού περιβάλλοντος.

 Λήψη

 

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

 Λήψη

 

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με αυτισμό

 Λήψη


Επικοινωνία

Top