Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 03/29.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 658/22.01.2020 πρόσκληση - Οριστική Κατακύρωση 14 Φεβρουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/04.02.2020 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 12 Φεβρουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 04/31.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019) 11 Φεβρουαρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα I και Τμήμα II σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κωδικό ΟΠΣ 5022549 07 Φεβρουαρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παραγωγή εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 03/03/2020 και στις 04/03/2020 και στην Θεσσαλονίκη στις 09/03/2020 και στις 10/03/2020» - (MIS) 5022549 07 Φεβρουαρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H2020: «ΟPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES – ΟSOS» (ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ) 07 Φεβρουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/24.10.2019 και 2/27.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7922/26.07.2019 Πρόσκληση 05 Φεβρουαρίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Διημερίδας «Οι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών» 04 Φεβρουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/29-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 31 Ιανουαρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την Υλοποίηση Πακέτου Εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (MIS 5001313) 31 Ιανουαρίου 2020
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top