Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δελτίο Τύπου σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοινώσεις φορέων που αναφέρονται στην πρόταση του Ι.Ε.Π. για τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια 16 Νοεμβρίου 2017
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών 1/23-10-2017 και 2/02-11-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6508/02-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ) 14 Νοεμβρίου 2017
Σεμινάριο των συντονιστών και συντονιστριών των παιδαγωγικών ομάδων από τις σχολικές μονάδες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα OSOS 13 Νοεμβρίου 2017
Επιμορφωτική ημερίδα για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας 10 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων του ΙΕΠ 08 Νοεμβρίου 2017
Ανακοίνωση - Διόρθωση στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 7066/19-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του νέου Λογότυπου του ΙΕΠ 07 Νοεμβρίου 2017
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού 14/24-10-2017 της Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με τον υπ’ αρ. πρωτ. 5982/13-9-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ, Αρ. Διακήρυξης: 04/2017) Συνοπτικό Διαγωνισμό του ΙΕΠ 01 Νοεμβρίου 2017
Δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. τα νέα Προγράμματα Σπουδών του ΙΕΠ για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας 01 Νοεμβρίου 2017
Παράταση της υποβολής αιτήσεων για την με αρ. πρωτ. 7143/23-10-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού 31 Οκτωβρίου 2017
Με αφορμή ανακριβείς διαρροές στο διαδίκτυο σχετικά με το έργο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 27 Οκτωβρίου 2017
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top