Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρ 19 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση με επιλεγέντες και προτεινόμενους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στο ΙΕΠ για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης 18 Σεπτεμβρίου 2017
Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Άρθρων προς Δημοσίευση για το 15o τεύχος του περιοδικού “Μέντορας” 18 Σεπτεμβρίου 2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 04/2017) 13 Σεπτεμβρίου 2017
Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων 08 Σεπτεμβρίου 2017
Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται α) το Πρακτικό 12/04-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 2913/09.05.2017 07 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και έξι (06) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, ελεύθερους επαγγελματίες 06 Σεπτεμβρίου 2017
Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση στο Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικών - ημέρα 2η 05 Σεπτεμβρίου 2017
Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση στο Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικών 01 Σεπτεμβρίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ανάληψη υπηρεσίας 30 Αυγούστου 2017
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top