Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έγκριση του Πρακτικού 2/12-07-2017 της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 21 Ιουλίου 2017
Ανακοίνωση πινάκων αξιολογικής σειράς υποψηφίων για απόσπαση 20 Ιουλίου 2017
Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και την εισήγηση προς το ΔΣ του ΙΕΠ της κατακύρωσης για τον υπ’ αρ. πρωτ. 3501/06-06-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό του ΙΕΠ μ 20 Ιουλίου 2017
Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με τα τυπικά δικαιολογητικά και την αξιολόγηση/ βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 02/2017) για την Εξωτερική Αξι 20 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και έξι (06) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, ελεύθερους επαγγελματίες 20 Ιουλίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση στο Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικών - υποψήφιοι τέταρτης ημέρας 17 Ιουλίου 2017
Υλικό παρουσιάσεων 1ης ημέρας των workshop του ΙΕΠ, 10-12 Ιουλίου 2017 14 Ιουλίου 2017
Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΦΕΚ 2249/ 30-6-2017) 14 Ιουλίου 2017
Πρόγραμμα Erasmus+, ACT - Εισήγηση για την έγκριση λήψης προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από ελεύθερους επαγγελματίες, για τη σύναψη σύμβασης παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών 12 Ιουλίου 2017
Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση στο Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικών - υποψήφιοι τρίτης ημέρας 11 Ιουλίου 2017
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top