Το Τμήμα Έργων και Δράσεων είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων ή των δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. Προβαίνει ιδίως:
α) σε σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργου ή δράσης, κατά το μέρος που αφορά στον επιστημονικό σχεδιασμό και την παρακολούθησή του, συνεργάζεται με την επιστημονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. Σχεδιάζει κάθε έργο ή δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα και παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων παρέχοντας σύμφωνη γνώμη στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων,
β) σε τήρηση του αρχείου υλοποίησης των συγχρημα- τοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Παρασκευή Τρούκη
(Προϊσταμένη)
ΠΕ
(Ανθρωπιστικών Επιστημών)
Προσωπικό ΙΕΠ2131335205etrouki[at]iep.edu.gr
Στυλιανή Ζαχαροπούλου
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335204s.zacharopoulou[at]iep.edu.gr
Μαρία Ιατράκη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335568miatraki[at]iep.edu.gr
Δήμητρα Καργιαμπά
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335204d.kargiampa[at]iep.edu.gr
Μαριάνθη Μυστακίδου
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335390m.mystakidou[at]iep.edu.gr
Ευάγγελος Τσιλώνης
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335203e.tsilonis[at]iep.edu.gr
Θελξιόπη Χατζηαντωνίου
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335203th.chatziantoniou[at]iep.edu.gr

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top