Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - τεύχος 38

 

ΔΕΑ τεύχος-38Το παρόν τεύχος του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας είναι το τρίτο που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή και ταυτόχρονα το δεύτερο που κυκλοφορεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον χώρο των επιστημονικών περιοδικών εκπαιδευτικής θεματολογίας, παρατηρούμε ότι πλέον πολλές από τις περιοδικές εκδόσεις που συμπεριλαμβάνονται στις πηγές μας δημοσιεύονται και ηλεκτρονικά ή αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, το Δ.Ε.Α. 38 περιλαμβάνει αποδελτιωμένα άρθρα που προέρχονται από εξήντα τέσσερα (64) έντυπα και δώδεκα (12) διαδικτυακά περιοδικά, ενώ και από τις εννέα επιστημονικές επετηρίδες που αποτελούν πηγές του, οι δύο πλέον είναι προσβάσιμες εξ ολοκλήρου και ηλεκτρονικά. Η διάκριση αυτή έχει αποτυπωθεί και στον κατάλογο των πηγών μας, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα των αναγνωστών μας.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι στο Δ.Ε.Α. 38 δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές παραπομπές για τις διδακτορικές διατριβές, καθώς οι διευθύνσεις αυτές για λειτουργικούς λόγους ενδέχεται να τροποποιηθούν από το Ε.Κ.Τ. Οι ενδιαφερόμενοι, όμως, πληκτρολογώντας σε μια μηχανή αναζήτησης τον τίτλο της διατριβής που επιθυμούν να αναγνώσουν (π.χ. Google κ.ά.), μπορούν να οδηγηθούν άμεσα στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τοποθεσία.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Δελτίου συνυπάρχει με την περιοδική ηλεκτρονική του μορφή στον ιστοχώρο της Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π., ώστε να είναι ευέλικτη η αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών από τους χρήστες για οποιοδήποτε θέμα της Παιδαγωγικής ή του γενικότερου χώρου της Εκπαίδευσης τους απασχολεί.

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ


Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή pdf

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top