Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι επιτελικός επιστημονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Γνωμοδοτεί ή εισηγείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος του/της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο τήρησης της ορθής διαδικασίας και προς αποφυγή καταστρατήγησης της ανωτέρω διάταξης, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, τα ιδρύματα, οι επιστημονικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, οι μεμονωμένοι πολίτες, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος/η, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα, τα έγγραφα, τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις ή τις υποδείξεις τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στο ΙΕΠ.
Αναφορικά με αιτήματα για υλοποίηση δράσεων ή/ και προγραμμάτων καθώς και αιτήματα για διεξαγωγή ερευνών σε σχολικές μονάδες μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ
 
1 2 3 4 5 6 7

Δράσεις ΙΕΠ

Υλικό δημοσιότητας έργων ΕΣΠΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ
 «Οι Τέχνες στη Γλωσσική εκπαίδευση» Διημερίδα  26-27 Ιουνίου 2019 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο
Νέα βιβλία - σημειώσεις του ΙΕΠ για το ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας Eισαγωγή στις αρχές της Eπιστήμης των H/Y
@Goethe-Institut Athen/Colourbox Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΠ και του Ινστιτούτου
Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την
   Εναλλακτικά παρακολουθήστε την ημερίδα απο εδώ. Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής
Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment)

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top