Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - τεύχος 40

 

ΔΕΑ τεύχος-40

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παραδίδουμε στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα το 40ο τεύχος του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει χρήσιμο και χρηστικό βοήθημα σε κάθε προσπάθεια συστηματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης και έρευνας στα θέματα της εκπαίδευσης.

Στο τεύχος αυτό καταλογογραφούνται άρθρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, διδακτορικές διατριβές, ερευνητικά προγράμματα και άλλα σχετικά πονήματα με επίκεντρο την ελληνική εκπαίδευση που είδαν το φως της δημοσιότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

Με το τεύχος αυτό βρίσκει συνέχεια, σε ψηφιακή πλέον μορφή, ένα σημαντικό έργο βιβλιογραφικής υποστήριξης που ανέλαβε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ήδη από το 1992, παίρνοντας τη σκυτάλη από ανάλογες πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί νωρίτερα από ποικίλους φορείς και πρόσωπα και κατέληξαν σε εκδόσεις όπως το Περιοδικό Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής Τεκμηρίωσης και το Παιδαγωγικό Αρθρογραφικό Δελτίο.

Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει θέσει στόχο του να επιταχύνει την έκδοση των επόμενων τευχών του Δελτίου, ώστε να καλυφθεί σύντομα το κενό που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της καθυστέρησης της έκδοσής του. Επίσης, επιδιώκει τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών σύνταξής του καθώς και τη διεύρυνση των πηγών αναφοράς του, ώστε να καταστεί ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια όσων προτίθενται να το αξιοποιήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση κάθε πρόταση είναι καλόδεχτη.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ


Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή pdf

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top