Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων - τεύχη 1 έως 17 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)


Σημείωση: Το παρακάτω κείμενο ίσχυε για τα δεκαεπτά πρώτα τεύχη της Επιθεώρησης Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τα οποία εξέδωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και παρατίθεται καθαρά για ιστορικούς λόγους.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ είναι περιοδικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αποτελεί συνέχεια της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Έχει ανανεωμένο οργανωτικό σχήμα και νέο προσανατολισμό προς καθαρά εκπαιδευτικά θέματα. Σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργήσει το γόνιμο προβληματισμό και να βοηθήσει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Π.Ι.

Το περιοδικό δέχεται συνθετικές εργασίες από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ερευνητές και στελέχη που αποφασίζουν για την εκπαιδευτική πολιτική. Τα θέματα έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, αποτελέσματα ερευνών κ.ά. Τα περιεχόμενα των άρθρων που δημοσιεύονται απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων. Αναδημοσίευση επιτρέπεται με αναφορά στην πηγή. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να φωτοτυπούν εργασίες για χρήση των ερευνητών. Το περιοδικό είναι προγραμματισμένο να εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και να διανέμεται δωρεάν. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, τηλ. 210 6016390, 210 6016367

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top