Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο, του έργου «Τμήμα Α’: Προμήθεια λογισμικού και Τμήμα Β’: Προμήθεια εξοπλισμού, για την τεχνική κάλυψη των εκδηλώσεων και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού του ΙΕΠ» 08 Δεκεμβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Assessing Newly Arrived Migrants’ Knowledge in Science and Math using Augmented Teaching Material - Augmented Assessment» - Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Αττικής 08 Δεκεμβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Assessing Newly Arrived Migrants’ Knowledge in Science and Math using Augmented Teaching Material - Augmented Assessment» - Εκπαιδευτικοί 08 Δεκεμβρίου 2023
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών γενικών προδιαγραφών και β) «Εμπειρογνωμόνων ειδικών προδιαγραφών για την υποστήριξη του Υποέργου 1 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858) 08 Δεκεμβρίου 2023
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/06-12-2023 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων/Προσφυγών στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 46978/ΓΔ4/25-4-2023 Πρόσκλησης για το Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. 07 Δεκεμβρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Ένα σχολείο για όλους-Μια κοινωνία για όλους» 06 Δεκεμβρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αποτελέσματα της έρευνας PISA 2022 05 Δεκεμβρίου 2023
Αναδιάρθρωση μονάδων των τριών επιστημονικών τμημάτων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 01 Δεκεμβρίου 2023
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων με θητεία τετραετούς διάρκειας του Ι.Ε.Π. 30 Νοεμβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 30 Νοεμβρίου 2023

Επικοινωνία

Top