Περιοδικό Μέντορας - τεύχη 1 έως 13 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)


Σημείωση: Το παρακάτω κείμενο ίσχυε για τα δεκατρία πρώτα τεύχη του περιοδικού Μέντορας, τα οποία εξέδωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και παρατίθεται καθαρά για ιστορικούς λόγους.

Κανονισμός

Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ, Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών, εκδίδεται με την ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και συγκεκριμένα του Προέδρου και του Συντονιστικού Συμβουλίου του. Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο με συνεργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις σε μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η οποία συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, ερευνητές της εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς.

Στο περιοδικό φιλοξενούνται μόνο πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο έντυπο. Επίσης περιλαμβάνει βιβλιοκρισίες, καθώς και ανακοινώσεις για συνέδρια, σεμινάρια και πληροφορίες γενικότερου ενδιαφέροντος για τους αναγνώστες του περιοδικού.

Οι εργασίες μπορεί να είναι:

  1. Ερευνητικά άρθρα που αναφέρονται σε βασική, εφαρμοσμένη ή κλινική έρευνα.
  2. Πρωτότυπα θεωρητικά άρθρα τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών για ένα θέμα ή μια θεωρία ή μια εφαρμογή.

Kατά καιρούς εκδίδονται ειδικά τεύχη αφιερωμένα αποκλειστικά σε ένα επίκαιρο θέμα της εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν προσκεκλημένοι επιστήμονες και προσωπικότητες των γραμμάτων.

Την εποπτεία της έκδοσης έχει η Συντακτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και τα μέλη της είναι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η Επιτροπή έχει σκοπό την προώθηση των στόχων του περιοδικού, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τη φροντίδα της έκδοσης έχει η Εκτελεστική Γραμματεία, που oρίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και παρακολουθεί την πορεία του περιοδικού.

Διαδικασία υποβολής εργασιών

Οι εργασίες υπόκεινται ανώνυμα στην κρίση δύο ειδικών κριτών οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα της επιστημονικής έρευνας, προτείνονται από την επιτροπή έκδοσης του περιοδικού και ερωτώνται εάν επιθυμούν να επιτελέσουν το συγκεκριμένο έργο. Εάν δεχθούν, συμπεριλαμβάνονται σε μητρώο αξιολογητών του Π.Ι. για τον σκοπό αυτό. Οι κριτές έχουν προθεσμία ενός μήνα από τη λήψη της εργασίας για να αποστείλουν τα συμπεράσματά τους στη Συντακτική Επιτροπή.

Οι εργασίες υποβάλλονται στο Π.Ι. σε τρία αντίγραφα, με την ένδειξη: Για τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ΜΕΝΤΟΡΑΣ. Το ένα από αυτά κατατίθεται στο αρχείο του περιοδικού, ενώ τα άλλα δύο, ανώνυμα, αποστέλλονται στους κριτές. Ο συγγραφέας ενημερώνεται γραπτώς για την πορεία της εργασίας του (παραλαβή-αποστολή στους κριτές, αξιολόγηση).

Αξιολόγηση εργασιών

Η Συντακτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των κριτών, αποφασίζει για τη δημοσίευση ή την απόρριψη της εργασίας.

  1. Σε περίπτωση θετικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δημοσιεύεται.
  2. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δε δημοσιεύεται.
  3. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του ενός από τους κριτές και αρνητικής του άλλου, η Συντακτική Επιτροπή αποστέλλει την εργασία σε τρίτο κριτή και αυτή δημοσιεύεται ή όχι ανάλογα με την εισήγησή του.
  4. Στις περιπτώσεις στις οποίες με βάση τα συμπεράσματα των κριτών απαιτούνται διορθώσεις μικρής ή μεγάλης έκτασης, οι κρίσεις κοινοποιούνται από τη Συντακτική Επιτροπή στο συγγραφέα, ο οποίος, αν συμφωνεί, κάνει τις υποδεικνυόμενες διορθώσεις και αποστέλλει το διορθωμένο κείμενο εκ νέου στη Συντακτική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή στέλνει το νέο κείμενο στους κριτές για την τελική κρίση.

Οργανωτικό Σχήμα του περιοδικού

Α) Την εποπτεία της έκδοσης του περιοδικού έχει Συντακτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της οποίας τα μέλη είναι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η Επιτροπή έχει σκοπό την προώθηση των στόχων του περιοδικού κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΜΗΣ ΝΑΥΡΙΔΗΣ, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΕΡΗ-ΖΩΝΙΟΥ, Αντιρπόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ, Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΚΙΝΗ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ, Σύμβουλος Φιλολόγων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΚΙΝΗ - ΚΟΥΤΟΥΛΑ, Σύμβουλος Φιλολόγων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλόλογος, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Οι εργασίες υπόκεινται ανώνυμα στην κρίση δύο ειδικών κριτών. Αποστέλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε τρία αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (συνιστάται Microsoft Word 7 ή νεότερη έκδοση). Το γραπτό κείμενο πρέπει να είναι τυπωμένο σε χαρτί Α4, να μην έχει περισσότερες από 30 σειρές κάθε σελίδα, να έχει μεγάλα περιθώρια και έκταση έως 15 σελίδες( 4.500 λέξεις). Η γλώσσα των εργασιών θα είναι η ελληνική, με σύντομη περίληψη ( 100 λέξεις) τόσο στην ελληνική όσο και σε μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τίτλος κάθε εργασίας θα πρέπει να είναι σύντομος.

Το όνομα του συγγραφέα, η ιδιότητα, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική του διεύθυνσή θα αναγράφονται μόνο στο ένα από τα τρία αντίγραφα, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (100 λέξεις). Εάν στο κείμενο χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι, αυτοί θα πρέπει να εξηγούνται σε ειδικό γλωσσάριο μετά τις περιλήψεις. Όλες οι σελίδες θα πρέπει να είναι αριθμημένες. Η βιβλιογραφία είναι ενιαία, ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση, με αλφαβητική σειρά ( σύμφωνα με το λατινικό αλφάβητο), αναγράφεται στο τέλος της εργασίας και περιλαμβάνει όλες τις παραπομπές στις οποίες αναφέρθηκε ο συγγραφέας.

Οι συγγραφείς, όσον αφορά τη βιβλιογραφία αλλά και τη συγγραφή του άρθρου τους γενικότερα, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες συγγραφής επιστημονικών εργασιών του A.P.A (Publication Manual of the American Psychological Association), όπως στα παρακάτω παραδείγματα.

Για βιβλία: Herrnstein, R. J., & Murray, C. (1994). The bell curve: Ιintelligence and class structure in American life. New York: Free Press.

Για περιοδικά: Βurstein, L. (1980). The analysis of multi-level data in educational research and evaluation. Review of Research in Education, 8, 158-233.

Για κεφάλαια εντός βιβλίου: Morris, J. (1990). Progress with humanity? The experience of a disabled lecturer. In R. Rieser & M. Mason (Eds), Disability, equality in the classroom: A human rights issue. London: I LEA

Για ηλεκτρονικές παραπομπές : Alastair, G.S (1997) Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources. The Public Access Computer Systems Review, 8,3,5-23. (Διαθέσιμο on line: http://info.lib.uh.edu/pacsrev.html, προσπελάστηκε στις 7/6/2002

Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται ή,αν κρίνονται απαραίτητες από το συγγραφέα, να αναγράφονται στο τέλος του κειμένου, πριν από τη βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς δεν θα χρησιμοποιούν έντονα στοιχεία ,κουκίδες κλπ Τα σχήματα, τα διαγράμματα ή οι πίνακες που ενδεχομένως επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας, πρέπει να φέρουν τίτλους και να είναι περιορισμένα ως προς τον αριθμό και σχεδιασμένα με ευκρίνεια. Δεν περιλαμβάνονται μέσα στο κείμενο, αλλά σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα, με την σχετική ένδειξη εντός του κειμένου, για το πού πρέπει να ενταχθούν.

Οι εργασίες αποστέλλονται στη Διεύθυνση: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ Λεωφ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή 153 41 Επικοινωνία:Ελένη Παπαδοπούλου τηλ.: 210-6016367 E-mail: mentor[at]pi-schools.gr http//www.pi-schools.gr

Από τη Συντακτική Επιτροπή

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top