Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Int Dep logo

Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά στο Ι.Ε.Π., συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, ύστερα από
πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27-3-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), με κριτήρια επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου


Πατήστε στην εικόνα για να δείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας ΙΕΠ (2023)

κώδικας δεοντολογίας 2023


 

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Ρεββέκα Χρουσαλά
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335146rchrousala[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top