Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM)

Η Επιστημονική Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία και Γεωγραφία), την Πληροφορική, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά, και τα γνωστικά πεδία των Τεχνών (Μουσική, Εικαστικά, Θέατρο). Η Μονάδα υποστηρίζει στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ειδικότερα γνωμοδοτεί ή εισηγείται:
(α) για όλα τα θέματα που άπτονται των γνωστικών πεδίων της για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στα Προγράμματα Σπουδών, τη Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας, τα Σχολικά Βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα αλλά και για έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινοβουλευτικούς ελέγχους καθώς και,
(β) για θέματα των γνωστικών πεδίων της που αφορούν τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Επίσης, υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις, συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες και τα Γραφεία της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ι.Ε.Π. σε θέματα που διατρέχουν οριζόντια και άλλες Επιστημονικές Μονάδες ή Γραφεία και άπτονται και δικών της γνωστικών πεδίων και συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο. Τέλος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ερευνών, τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κ.ά. μετά από εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και συνεργάζεται με άλλους φορείς σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Γεωργία Τραμπίδου
(Συντονίστρια)
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335207g.trampidou[at]iep.edu.gr
Όλγα Βλουχάκη
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335361o.vlouchaki[at]iep.edu.gr
Κωνσταντία Γαλανοπούλου
ΠΕ81
(Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335358k.galanopoulou[at]iep.edu.gr
Ειρήνη Γεωργάκη
ΠΕ04.02
(Χημικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335408e.georgaki[at]iep.edu.gr
Ειρήνη Δούτσιου CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335501idoutsiou[at]iep.edu.gr
Μαρία Ευσταθίου
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335311m.efstathiou[at]iep.edu.gr
Κωνσταντίνος Ζέρβας
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335359k.zervas[at]iep.edu.gr
Δήμητρα Κορδέλλα
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335219d.kordella[at]iep.edu.gr
Κωνσταντίνος Κουσουλός
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335359k.kousoulos[at]iep.edu.gr
Παρασκευή Μουτσάκη
ΠΕ04.04
(Βιολόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335147p.moutsaki[at]iep.edu.gr
Ελένη Παναγιωτοπούλου
ΠΕ83
(Ηλεκτρολόγων)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335214e.panagiotopoulou[at]iep.edu.gr
Σταυρούλα Παπαδοπούλου CV icon
ΠΕ88.01
(Γεωπόνοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.spapadopoulou[at]iep.edu.gr
Ευδοκία Σκιαδά
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335105e.skiada[at]iep.edu.gr
Σοφία Σταυροπούλου
ΠΕ79.01
(Μουσικής Επιστήμης)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335356s.stavropoulou[at]iep.edu.gr
Νικόλαος Τάσος
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335334ntasos[at]iep.edu.gr
Ειρήνη Τριανταφυλλίδη
ΠΕ79.01
(Μουσικής Επιστήμης)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335355i.triantafillidi[at]iep.edu.gr
Θεόδωρος Τσιάβος
ΠΕ04.04
(Βιολόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335307th.tsiavos[at]iep.edu.gr
Ευαγγελία Χρυσοβέργη
ΠΕ04.05
(Γεωλόγοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335308e.chrisovergi[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top