Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM)

Η Επιστημονική Μονάδα των Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία και Γεωγραφία), την Πληροφορική, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά, και τα γνωστικά πεδία των Τεχνών (Μουσική, Εικαστικά, Θέατρο). Η Μονάδα υποστηρίζει στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ειδικότερα γνωμοδοτεί ή εισηγείται:
(α) για όλα τα θέματα που άπτονται των γνωστικών πεδίων της για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στα Προγράμματα Σπουδών, τη Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας, τα Σχολικά Βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα αλλά και για έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινοβουλευτικούς ελέγχους καθώς και,
(β) για θέματα των γνωστικών πεδίων της που αφορούν τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Επίσης, υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις, συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες και τα Γραφεία της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ι.Ε.Π. σε θέματα που διατρέχουν οριζόντια και άλλες Επιστημονικές Μονάδες ή Γραφεία και άπτονται και δικών της γνωστικών πεδίων και συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο. Τέλος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ερευνών, τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κ.ά. μετά από εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και συνεργάζεται με άλλους φορείς σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Τραμπίδου Γεωργία
(Συντονίστρια)
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335207g.trampidou[at]iep.edu.gr
Αδαμοπούλου Μαρία
ΠΕ79.01
(Μουσικής Επιστήμης)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335334m.adamopoulou[at]iep.edu.gr
Γαλανοπούλου Κωνσταντία
ΠΕ81
(Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335358k.galanopoulou[at]iep.edu.gr
Δούτσιου Ειρήνη CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335501idoutsiou[at]iep.edu.gr
Κορδέλλα Δήμητρα
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335130d.kordella[at]iep.edu.gr
Κουσουλός Κωνσταντίνος
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335359k.kousoulos[at]iep.edu.gr
Μουτσάκη Παρασκευή
ΠΕ04.04
(Βιολόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335307p.moutsaki[at]iep.edu.gr
Παναγιωτοπούλου Ελένη
ΠΕ83
(Ηλεκτρολόγων)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335360e.panagiotopoulou[at]iep.edu.gr
Παπαδοπούλου Σταυρούλα CV icon
ΠΕ88.01
(Γεωπόνοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335353spapadopoulou[at]iep.edu.gr
Πετροπούλου Γεωργία
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335308gpetropoulou[at]iep.edu.gr
Σκιαδά Ευδοκία
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335105e.skiada[at]iep.edu.gr
Σταυροπούλου Σοφία
ΠΕ79.01
(Μουσικής Επιστήμης)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335311s.stavropoulou[at]iep.edu.gr
Στουραΐτης Κωνσταντίνος CV icon
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335408kstouraitis[at]iep.edu.gr
Τάσος Νικόλαος
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335334ntasos[at]iep.edu.gr
Τριανταφυλλίδη Ειρήνη
ΠΕ79.01
(Μουσικής Επιστήμης)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335311i.triantafillidi[at]iep.edu.gr
Τσιάβος Θεόδωρος
ΠΕ04.04
(Βιολόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335307th.tsiavos[at]iep.edu.gr
Χρυσοβέργη Ευαγγελία
ΠΕ04.05
(Γεωλόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335147e.chrisovergi[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top