Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων

 

Το Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων είναι αρμόδιο, ιδίως για την υποστήριξη του Ι.Ε.Π. σε θέματα που αφορούν διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, ύστερα από την υποβολή τους από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Ι.Ε.Π., ως και την κατάρτιση των συμβάσεων.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Σωτήριος Κολεμένος
(Προϊστάμενος)
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335224s.kolemenos[at]iep.edu.gr
Χρυσούλα Βαρβάρα Βελετάκου
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Ι.Δ.Α.Χ.2131335223chveletakou[at]iep.edu.gr
Παναγιώτης Κακαδιάρης
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335223p.kakadiaris[at]iep.edu.gr
Αλίκη-Αναστασία Κωστόγιαννη
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335166a.kostogianni[at]iep.edu.gr
Βασιλική Σταθοπούλου
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335202vstathopoulou[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top