Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων

 

Το Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων είναι αρμόδιο, ιδίως για την υποστήριξη του Ι.Ε.Π. σε θέματα που αφορούν διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, ύστερα από την υποβολή τους από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Ι.Ε.Π., ως και την κατάρτιση των συμβάσεων.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Κολεμένος Σωτήριος
(Προϊστάμενος)
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335159s.kolemenos[at]iep.edu.gr
Αγγουρά Ευθυμία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335223e.aggoura[at]iep.edu.gr
Βελετάκου Χρυσούλα Βαρβάρα
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Ι.Δ.Α.Χ.2131335166chveletakou[at]iep.edu.gr
Κρήτικα Αργυρώ
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335224a.kritika[at]iep.edu.gr
Κωστόγιαννη Αλίκη-Αναστασία
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335166a.kostogianni[at]iep.edu.gr
Ντεκελέ Μαρία
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335223m.ntekele[at]iep.edu.gr
Σταθοπούλου Βασιλική
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335202vstathopoulou[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top