Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

 


Η υποβολή ανώνυμων ή/και επώνυμων αναφορών σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφωνικά

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) στο ΙΕΠ:

Μερόπη Πανταζίδου

Τηλέφωνο: 2131335208
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά αρχεία:

  •  ν. 4990/2022, (Α΄ 210) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου-Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».
  • Η υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 329/6770/19-04-2023 (Β΄2561) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση των προσόντων, των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και του τρόπου πλήρωσης της θέσης του
   Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στους φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4990/2022 (Α’ 210)».
  • Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ:8690/18-05-2023 (ΑΔΑ: 91ΟΚ46ΜΤΛ6-57Ω) έγγραφο του ΥΠΕΣ.
  • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4405/30-05-2024 (ΑΔΑ: 90Τ7ΟΞΛΔ-ΦΟΦ) απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ.

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top