Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων

 

Το Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων διεκπεραιώνει την πάσης φύσης υποστήριξη του I.E.Π. για θέματα πληροφορικής και τεχνικής φύσης. Είναι αρμόδιο, ιδίως για την καλή λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του I.E.Π., της ψηφιακής βάσης δεδομένων, των ηλεκτρονικών μητρώων, καθώς και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συσκευών του I.E.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, τη διαλειτουργικότητα με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και για κάθε θέμα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών του Ι.Ε.Π. Για την ανάγκη προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητές του, υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το Δ.Σ.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Λαδιάς Γεώργιος
(Προϊστάμενος)CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335507gladias[at]iep.edu.gr
Δαλακιάρη Αγγελική
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335103a.dalakiari[at]iep.edu.gr
Δεδούση Παναγιώτα
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Υπάλληλος ΥΠΑΙΘ2131335502p.dedousi[at]iep.edu.gr
Δούτσιου Ειρήνη CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335501idoutsiou[at]iep.edu.gr
Νάτσιος Ευάγγελος
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335565vnatsios[at]iep.edu.gr
Νικόπουλος Ιωάννης CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335504jnikopoul[at]iep.edu.gr
Σπανουδάκης Εμμανουήλ CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335505manos[at]iep.edu.gr
Σπίνος Ιωάννης CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335503ispinos[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top