Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων - τεύχος 19

 

ΕΕΘ τεύχος-19Με ικανοποίηση παρουσιάζουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα ακόμα τεύχος της Επιθεώρησης Εκπαιδευτικών Θεμάτων, αφιερωμένο αυτή τη φορά στα προγράμματα σπουδώνκαι στην αντίστοιχη, περιοριστική προβολή τους, τα σχολικά βιβλία. Πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσηςτον Ιανουάριο του 2019 στον φιλόξενο χώρο του Μουσείου Ακρόπολης, με θέμα «Προγράμματα σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον».

Η διαπραγμάτευση των επιμέρους θεμάτων αυτής της ημερίδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με ένα ευρείας κλίμακας έργο αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών τόσο της γενικής όσο και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και συγγραφής αντίστοιχων νέων σχολικών βιβλίων, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στο ΙΕΠ. Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στο πλαίσιό της, τροφοδοτημένος επαρκώς από τις εμπειρίες και τα διδάγματα του παρελθόντος, αλλά και συνεκτιμώντας συνάμα τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις καθώς και τη διεθνή εμπειρία, θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή έκβαση αυτού του τόσο σημαντικού έργου.

Δείγματα, ωστόσο, των προθέσεών μας στον τομέα των σχολικών προγραμμάτων και βιβλίων υφίστανται ήδη - και έχουν βρει τη θέση τους και στο πρόγραμμα της ημερίδας. Έτσι, πέρα από τις ενδιαφέρουσες, εισαγωγικού χαρακτήρα, εισηγήσεις που στεγάζονται στις ενότητες Παρελθόν και Παρόν, έχουν συμπεριληφθεί στην τρίτη ενότητα της ημερίδας, με τον τίτλο Ειδικές Θεματικές, αντιπροσωπευτικά δείγματα προγραμμάτων σπουδών και αντίστοιχων βιβλίων και φακέλων εργασίας που εκπονήθηκαν πρόσφατα στο ΙΕΠ σε αντικείμενα όπως τα μαθηματικά, οι κοινωνικές επιστήμες, τα θρησκευτικά και οι ξένες γλώσσες, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι και η διαπραγμάτευση θεμάτων που αφορούν προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό της Ειδικής Αγωγής.

Αξίζει να σημειώσουμε, τέλος, ότι σταθερή επιδίωξη και διαρκές μέλημά μας ήταν τα σχολικά προγράμματα, τα βιβλία και τα διδακτικά υλικά στο σύνολό τους, όπως και οι ακολουθούμενες διδακτικές πρακτικές, να διαπνέονται από τις αρχές της ισότητας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιδιώξαμε, επίσης, να είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοούν συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας που καλλιεργούν την κριτική σκέψη, προάγουν τη δημιουργική δραστηριότητα και την αυτενέργεια του παιδιού και ευνοούν την εξοικείωσή του με τις ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές. Αυτές οι στοχεύσεις μας ελπίζουμε ότι θα καταστούν εμφανείς σε κάθε εκπαιδευτικό που θα μελετήσει τα υλικά της ημερίδας.

 

Ιούλιος 2019

 

Ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π.
Παύλος Χαραμής

 


Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή pdf

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top