Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - τεύχη 19 έως 36 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)


Σημείωση: Το παρακάτω κείμενο ίσχυε για τα τριανταέξι πρώτα τεύχη του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας, τα οποία εξέδωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και παρατίθεται καθαρά για ιστορικούς λόγους.

Ξεκινώντας πριν 10 χρόνια την έκδοση του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσπάθησε να εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με ένα βιβλιογραφικό οδηγό, ένα χρηστικό εργαλείο, βοήθημα στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο τους.

Ήδη το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας μετεξελίσσεται από την παραδοσιακή έντυπη μορφή του στην ηλεκτρονική. Κίνητρο για την αλλαγή αυτή, για το μικρό βηματισμό προς την κοινωνία της Πληροφορίας που βιώνουμε, είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ελπίζουμε πως μέσω του διαδικτύου το Δελτίο θα φτάνει ευκολότερα και γρηγορότερα στους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές που το συμβουλεύονται.

Παράλληλα, το Π.Ι, αξιοποιώντας την μέχρι σήμερα εμπειρία και τις παρατηρήσεις-υποδείξεις των ενδιαφερομένων, επεξεργάστηκε μια σειρά τροποποιήσεων όσον αφορά τον τρόπο αποδελτίωσης των βιβλιογραφούμενων περιοδικών. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από το 20ο τεύχος. Στο πλαίσιο αυτό θα αποδελτιώνονται και πολλές νέες περιοδικές εκδόσεις, αρκετές από τις οποίες αντανακλούν το μεράκι και το ενδιαφέρον των "μάχιμων" εκπαιδευτικών, που εκφράζουν και μ΄αυτόν τον τρόπο τα επιστημονικά τους ενδιαφερόντα για τη διαρκή βελτίωση της ελληνικής Παιδείας. Όπως είναι γνωστό, στόχος του Π.Ι. με την παρούσα εκδοτική του προσπάθεια είναι η αντικειμενική και πλήρης αποδελτίωση της ελληνικής εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής αρθρογραφίας. Για τον λόγο αυτό προσπαθούμε να έχουμε εύηκοα ώτα που θα αξιοποιούν τις επισημάνσεις σας.

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top