Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης


Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης υπηρετούν δικηγόροι με έμμισθη εντολή, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ78 με πτυχίο νομικής. Δικηγόροι που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δύναται να συνεργάζονται με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, εφόσον απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται δικηγόρος με έμμισθη εντολή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είτε από τους υπηρετούντες είτε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208),
ο οποίος συντονίζει το έργο του Τμήματος, κατανέμει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους.
Το Ι.Ε.Π. εκπροσωπείται δικαστικά από δικηγόρους με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτό ή από δικηγόρους που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ανατίθεται σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27-3-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών

Επικοινωνία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης στο email law[at]iep.edu.gr

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Χρυσή (Χρύσα) Πετράκη
(Προϊσταμένη)CV icon
Δικηγόρος
Δικηγόρος με έμμισθη εντολή2131335126cpetraki[at]iep.edu.gr
Μιχαήλ Ασημαντώνης CV icon
ΠΕ78
(Κοινωνικών Επιστημών)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335129masimantonis[at]iep.edu.gr
Παναγιώτα Χαϊμαλά
ΠΕ78
(Κοινωνικών Επιστημών)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335141p.chaimala[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top