Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

 

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας έχει αρμοδιότητα σε θέματα, ιδίως υπηρεσιακής κατάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού του I.E.Π., καθώς και του έκτακτου προσωπικού κατά την υλοποίηση έργων και δράσεων του φορέα, για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις λοιπές διοικητικές πράξεις που αφορούν σε θέματα προσωπικού, καθώς και μετακίνησης του προσωπικού ή μελών του Δ.Σ. του I.E.Π. και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Τηρεί Πρωτόκολλο. Παρέχει, με απόφαση του Δ.Σ., πάσης φύσης γραμματειακή υποστήριξη στις υπηρεσιακές μονάδες του I.E.Π., μεριμνά για την τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς και για τη διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγράφων και έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρχείου διακίνησης εγγράφων του I.E.Π. Έχει αρμοδιότητες που αφορούν θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του I.E.Π., τήρησης βιβλίου αποθήκης αναλωσίμων και εξοπλισμού και εν γένει διεκπεραίωσης κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής μέριμνας για την κτιριακή υποδομή και τον πάσης φύσης εξοπλισμό του I.E.Π. Μεριμνά για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Άννα Σπανάκη
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335208aspan[at]iep.edu.gr
Ελένη Ατσαλάκη CV icon
ΠΕ81
(Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335214eatsalaki[at]iep.edu.gr
Ευφροσύνη Καβαλλάρη CV icon
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Ι.Δ.Α.Χ.2131335220kavallarief[at]iep.edu.gr
Αικατερίνη Καραβιδοπούλου
ΠΕ
(Μεταφραστών)
Προσωπικό ΙΕΠ2131335213akaravidopoulou[at]iep.edu.gr
Δήμητρα Κομνηνού CV icon
ΔΕ
(Δακτυλογράφων)
Προσωπικό ΙΕΠ2131335212dkomn[at]iep.edu.gr
Δήμητρα Κορδέλλα
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335218d.kordella[at]iep.edu.gr
Ξανθούλα Κοσμά
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335214x.kosma[at]iep.edu.gr
Ευαγγελία Παππά
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Υπάλληλος ΥΠΑΙΘ2131335209epappa[at]iep.edu.gr
Σουζάνα Φαρσάρη-Ζαχαράκη
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335218s.farsari[at]iep.edu.gr
Θεοδώρα Χειλά
ΠΕ04.05
(Γεωλόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335217th.chila[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top