Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Δ.Σ.

Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση, τη φύλαξη, τη διανομή ή τη χορήγηση, όπου απαιτείται, των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Ευθυμία Αγγουρά
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335102e.aggoura[at]iep.edu.gr
Ειρήνη Βερροιοπούλου
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335121iverriopoulou[at]iep.edu.gr
Κυριακή Σημαιοφορίδου CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335127ksimaioforidou[at]iep.edu.gr
Πολυξένη Φούντα CV icon
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335123jfounta[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top