Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων - τεύχη 20-21

 

ΕΕΘ τεύχος-20-21Με ιδιαίτερη χαρά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιεύει το νέο διπλό τεύχος (20-21) του επιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, το τρίτο στη σειρά από την επανέκδοση του περιοδικού το 2019.

Το τεύχος είναι διπλό εξαιτίας της αυξημένης υποβολής πρωτότυπων εργασιών προς δημοσίευση, από την πλευρά των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και των ερευνητών της εκπαίδευσης και, μάλιστα, ερευνητικών εργασιών, διαθεματικών projects και σεναρίων διδασκαλίας, με πεδίο αναφοράς ή/και πρακτικής εφαρμογής ζωντανές σχολικές τάξεις σε όλη την Ελλάδα.

Επιβεβαιώνεται, κατά συνέπεια, η αναγκαιότητα που οδήγησε στην επανακυκλοφορία του περιοδικού, όπως αποτυπώνεται στον Κανονισμό του και σύμφωνα με τον οποίο στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων δίνεται, κατά προτεραιότητα, «έμφαση σε άρθρα άμεσα συνδεόμενα με τη διδακτική πράξη και την παιδαγωγική διαδικασία», ως ανταπόκριση στη βαθειά ανάγκη των ενεργών εκπαιδευτικών για αμοιβαία διάδραση από τη θεωρία στην πράξη, με σύγχρονους όρους. Τεκμηριώνεται δε, μέσα απ’ αυτήν την αρθρογραφία, η εικόνα που ήδη έχουμε διαμορφώσει ως Ι.Ε.Π. για το αυξημένο ενδιαφέρον των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών ως προς τη διερεύνηση και τον πειραματισμό σε νέες, καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, πάντα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Στο παρόν τεύχος 20-21 αναδεικνύονται ιδιαίτερα ζητήματα μεθοδολογίας και διδακτικής της ιστορίας και της γλώσσας, καλλιτεχνικής αγωγής, ειδικής αγωγής, θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής και επίκαιρα ζητήματα αγωγής υγείας (ρόλος του/της διευθυντή/-ύντριας, κοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων εντός της σχολικής κοινότητας, διαδικτυακός εθισμός κ.ά.), ενώ σε όλες τις παρουσιάσεις ιδιαίτερη ζωντάνια και φρεσκάδα προσθέτει η γόνιμη και δημιουργική χρήση των ΤΠΕ.

Έχουμε, λοιπόν, την πεποίθηση ότι τα περιεχόμενα του τεύχους θα αγγίξουν πραγματικά ενδιαφέροντα των αναγνωστών και αναγνωστριών, θα συμβάλουν στον δημιουργικό αναστοχασμό πάνω στο εκπαιδευτικό έργο και θα εμπλουτίσουν με επίκαιρες ιδέες και προτάσεις τον διάλογο, που αποτελεί το θεμέλιο κάθε ενεργού κοινότητας μάθησης.

 

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.

 

Ιωάννης Αντωνίου

 


Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή pdf

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top