Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.

Str Dep logo

Σκοπός του τμήματος είναι:
α) η εισήγηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π.,
β) η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο Ι.Ε.Π., καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία και απόδοση των τμημάτων, γραφείων και μονάδων, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται η τυποποίηση και ο έλεγχος των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι περιγραφές θέσεων και αρμοδιοτήτων, η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των επιμέρους πολιτικών ποιότητας, όπως ορίζονται από το Δ.Σ., η σύνταξη ετήσιας απολογιστικής έκθεσης συμπερασμάτων και προτάσεων βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π και η διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας του φορέα. Ο Προϊστάμενος του τμήματος τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ., για τετρα-ετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή υπάλληλος του Ι.Ε.Π. που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14.

 

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Στυλιάρης Ευστάθιος
(Προϊστάμενος)
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335148estyliaris[at]iep.edu.gr
Σέρβου Ευφημία
2131335131eservou[at]iep.edu.gr
Σιακαγιάννη Ευρύκλεια
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335144esiakagianni[at]iep.edu.gr
Ταράτσα Ελένη
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335169etaratsa[at]iep.edu.gr

 

Επικοινωνία

Top