Μονάδα Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Το όραμά μας

Ένα Σχολείο για όλα τα παιδιά με συμπεριληπτική κουλτούρα και διαφοροποιημένο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθησιακό περιβάλλον,όπως αποτυπώνεται στο video -μήνυμα του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ένταξιακή Εκπαίδευση

 

Ο σκοπός μας

Η συνεχής επεξεργασία των προγραμμάτων, των ειδικών μεθόδων και πρακτικών και του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να εξασφαλίζεται

 • το δικαίωμα στην εκπαίδευση  του κάθε παιδιού  που  αντιμετωπίζει  δυσκολίες  και  εμπόδια,  σε  οποιαδήποτε  φάση  της  σχολικής  του  ζωής
 • η διαφοροποίηση της διδακτικής μεθοδολογίας και της παιδαγωγικής κουλτούρας
 • η διεπιστημονικότητα στην υποστήριξη των ατομικών αναγκών και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 
 • η μαθησιακή ένταξη μέσω πολύγλωσσου και πολυ-πολιτισμικού υλικού
 • η συμπεριληπτική κουλτούρα και η πολιτισμική και πολύγλωσση μάθηση
 • η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών με αναπηρία 

 

Το έργο της Μονάδας είναι να ερευνά και να προαγάγει

 • την παιδαγωγική και διδακτική της σχολικής και μαθησιακής ένταξης 
 • την μεθοδολογία για την συμπερίληψη των παιδιών με διαφορετικό γλωσσικό, μαθησιακό, πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο
 • τις αρχές, τα εργαλεία και τις διαδικασίες για την εξατομίκευση και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
 • τα προγράμματα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • τον εκπαιδευτικό προγραμματισμότης πρώιμης και έγκαιρης παρέμβασης στην αναπηρία
 • τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό της υποδοχής και μαθησιακής ένταξης νεοεισερχόμενων μαθητών και μαθητριών  
 • την μεθοδολογία της μετάβασης και της προαγωγής της μαθησιακής ετοιμότητας των ευάλωτων παιδιών
 • την παρακολούθηση και ενσωμάτωση των διεθνών και ευρωπαϊκών εργαλείων υιοθέτησης των δικαιωμάτων του παιδιού
 • τις εκπαιδευτικές δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων
 • τα αναγκαία παιδαγωγικά μέτρα για την αποτροπή κάθε μορφής σχολικής αποτυχίας και σχολικής διαρροής των παιδιών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • τις μεθόδους και τα εργαλεία για την βελτίωση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα μαθησιακά στυλ
 • τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του εκπαιδευτικού συστήματος 
 • την προσβασιμότητα του επιμορφωτικού υλικού και των δημοσιεύσεων του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία και εντυποαναπηρία
 • τις διαδικασίες μετάβασης, συνέργειας με υποστηρικτικούς θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Μαρία Γελαστοπούλου
(Συντονίστρια)CV icon
ΠΕ60.50
(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335107gelm[at]iep.edu.gr
Σοφία Αποστόλου
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335412s.apostolou[at]iep.edu.gr
Άννα Αφεντουλίδου CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335409afentoulidou[at]iep.edu.gr
Αναστασία Βίτσα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335164a.vitsa[at]iep.edu.gr
Αθανάσιος Γιαννίκας
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335302agiannikas[at]iep.edu.gr
Σοφία Γιοβάνογλου CV icon
ΠΕ78
(Κοινωνικών Επιστημών)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335403sgiovanoglou[at]iep.edu.gr
Ελπίδα Δούμα
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335410e.douma[at]iep.edu.gr
Παναγιώτα Θεοδωρακοπούλου
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335409p.theodorakopoulou[at]iep.edu.gr
Ζαφειρία Κρέτση
ΠΕ87.08
(Φυσιοθεραπείας)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335404z.kretsi[at]iep.edu.gr
Ευτυχία Κυριαζίδου
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335563e.kiriazidou[at]iep.edu.gr
Σοφία Παπαγεωργίου
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335412s.papageorgiou[at]iep.edu.gr
Ευαγγελία Σίττα
ΠΕ11
(Φυσικής Αγωγής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335354e.sitta[at]iep.edu.gr
Ελένη Χαντζούλη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335406e.hantzouli[at]iep.edu.gr
Παυλίνα Χαραλαμπίδου
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335411pcharalampidou[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top