Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

 

Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα

Ακοής για την Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

 

 

 

 

 

 Α.Π.Σ. Ελληνικής Νοηματικής

Γλώσσας Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

 

 

 

 

 Α.Π.Σ. Εργαστηρίων Ειδικής

Επαγγελματικής  Kατάρτισης

και Εκπαίδευσης

Α.Π.Σ. για μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες

 

 

 

 

 

 Α.Π.Σ. για μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες

A.P.S. Tyflokwfwshs

Α.Π.Σ. Τυφλοκώφωσης

A.P.S. gia mathhtes me Aftismo
Α.Π.Σ. για μαθητές με Αυτισμό


Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση
Α.Π.Σ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
για μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά
Νοητική Καθυστέρηση

Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Α.Π.Σ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την εκπαίδευση Παιδιών με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα

Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες
Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα

Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄και Β΄ Βαθμίδας

Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής
Α΄και Β΄ Βαθμίδας

Diaforopoihmeno D.E.P.P.S. A.P.S. gia Tyfloys Mathhtes

Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ.
& Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές

 
Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για Μαθητές
με Μαθησιακές Δυσκολίες

 

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top