Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών

Το Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών είναι αρμόδιο, ιδίως για την ανάρτηση δαπανών στο Πρόγραμμα Διαύγεια και όπου κατά νόμο απαιτείται, την καταβολή και διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και κάθε νομική οντότητα, την εφαρμογή του οικείου λογιστικού σχεδίου, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Γεώργιος Ζαφειρίου
(Προϊστάμενος)
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Υπάλληλος ΥΠΑΙΘ2131335165g.zafeiriou[at]iep.edu.gr
Βασιλική Γκέκα
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335161v.geka[at]iep.edu.gr
Αγγελική Ζυγογιάννη CV icon
ΠΕ01
(Θεολόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335161azigogianni[at]iep.edu.gr
Γεώργιος Ναούμ
ΠΕ80
(Οικονομίας)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335168g.naoum[at]iep.edu.gr
Δημήτριος Ψαροβασίλης
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335158d.psarovasilis[at]iep.edu.gr

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top