Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών

Το Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών είναι αρμόδιο, ιδίως για την ανάρτηση δαπανών στο Πρόγραμμα Διαύγεια και όπου κατά νόμο απαιτείται, την καταβολή και διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και κάθε νομική οντότητα, την εφαρμογή του οικείου λογιστικού σχεδίου, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Αγγελική Ζυγογιάννη
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ01
(Θεολόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335161azigogianni[at]iep.edu.gr
Βασιλική Γκέκα
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335159v.geka[at]iep.edu.gr
Δημήτριος Ψαροβασίλης
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335158d.psarovasilis[at]iep.edu.gr

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top