Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση είναι μια ανοικτή συνεχής διαδικασία βελτίωσης του σχολικού κλίματος, των σχέσεων και της ποιότητας μάθησης στο σχολείο ώστε όλα τα πρόσωπα -παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς- να απολαμβάνουν με αξιοπρέπεια, ισότητα και δημοκρατία το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση ως όρος σχετίζεται στενά -και ενίοτε ταυτίζεται- με τους όρους Σχολείο για όλους (2000), Δημοκρατικό Σχολείο, Καθολικός Σχεδιασμός της Μάθησης.

Η μεθοδολογία της είναι η Ολιστική, Συστημική προσέγγιση της σχολικής κοινότητας

Η φιλοσοφία της είναι η Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Τα εργαλεία της ποικίλουν από την τροποποίηση του διδακτικού υλικού, τις ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα, τη διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση και την καλλιέργεια του δημοκρατικού περιβάλλοντος ως το σχεδιασμό της οικολογίας της μάθησης και τις δραστηριότητες συμβουλευτικής και συνεργατικής βελτίωσης του σχολικού κλίματος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενδυνάμωσης των μελών της σχολικής κοινότητας.

 
 
 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top