Μονάδα Ευρωπαϊκής, Ομογενειακής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η Μονάδα Ευρωπαϊκής, Ομογενειακής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ε.Ο.Δ.Ε.Π.) παρακολουθεί και μελετά την ευρωπαϊκή, ομογενειακή και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική, συμμετέχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων, συμβάλλει στην εκπόνηση συγκριτικών μελετών ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών σε σχέση με τα θέματα αρμοδιότητας του ΙΕΠ, συντάσσει και δημοσιοποιεί σχολιασμένες αναλύσεις των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και προωθεί εν γένει τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του, ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π., με σκοπό κυρίως τη βελτίωση της πολιτικής της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Μαρία Νίκα
(Συντονίστρια)CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Σταυρούλα Βούρβουλη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566svourvouli[at]iep.edu.gr
Δημήτριος Ευστρατίου
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335303d.efstratiou[at]iep.edu.gr
Γενοβέφα Λαχανά
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335144g.lachana[at]iep.edu.gr
Ευτυχία Σημιακάκη
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335556e.simiakaki[at]iep.edu.gr
Ευδοξία Στεφανή
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335130e.stefani[at]iep.edu.gr
Χριστίνα-Ερριέττα Συκά
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335561chesika[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top