ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Α' Αξιολόγησης/Αγγλικής Γλώσσας στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Μαρία Νίκα είναι πτυχιούχος του Τμήματος ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, της Φιλοσοφικής Σχολής, του ΕΚΠΑ.

Το 2008 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στον τομέα της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με τίτλο «Κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και της επιλογής στελεχών στην Ελλάδα και την Αγγλία. Συγκριτική Μελέτη», στο Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ.

Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητάς της στο Bell Teacher Campus, Cambridge, Ε.Κ.Δ.Δ.Α/ Institute of Education, London University, London Guildhall University, Lancaster University, The Polytechnic of Central London.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί για 15 περίπου έτη ως εκπαιδευτικός ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Έχει διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», Αλεξάνδρειο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2017-18).

Από το 2004 έως το 2008 εργάστηκε ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Από το 2010 έως το 2012 υπηρέτησε ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Από το 2012 υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ, και κατέχει θέση Συμβούλου Β’ ΠΕ06 με ειδικότητα σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Από το 2016 έως το 2018 διετέλεσε Συντονίστρια της Μονάδας Αξιολόγησης, Ανατροφοδότησης και Παρακολούθησης Δεικτών.

Από το 2018 είναι Προϊσταμένη του Γραφείου Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΙΕΠ.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής  και διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.

Είναι συγγραφέας δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και έχει διατελέσει μέλος Οργανωτικών και  Επιστημονικών Επιτροπών Συνεδρίων.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Στο πλαίσιο της απασχόλησής της στο Π.Ι. και στο Ι.Ε.Π. έχει διατελέσει μέλος Ομάδων Εργασίας του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Π.Ι. και μέλος Επιτροπών του Ι.Ε.Π.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων /προγραμμάτων απασχολήθηκε ως:

  • μέλος της Ομάδας Έργου του πιλοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΚΕΕ/ΙΕΠ).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης ΕΣΠΑ: «Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης»
  • Υπεύθυνη στο ΙΕΠ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus+, NAAGRCY: «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι για τη μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο».
  • μέλος της ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής της Δράσης 2: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) της Πράξης ΕΣΠΑ: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος».
  • Υπεύθυνη της Δράσης «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης ΕΣΠΑ: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος».

Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων /προγραμμάτων εκπόνησε:

  • εκπαιδευτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».
  • μελέτες αξιολόγησης για το έργο «Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης
  • επιμορφωτικό υλικό: «Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus+, NAAGRCY.
  • επιμορφωτικό υλικό: «Οδηγοί Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο» στο πλαίσιο της Δράσης «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση».

Συμμετείχε στις συγγραφικές ομάδες με την ευθύνη της εκπόνησης, επιμέλειας περιεχομένου, φιλολογικής και εικαστικής επιμέλειας των σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο ΓΕΛ και στο ΕΠΑΛ.

 

Επικοινωνία

Top