Μονάδα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών

Η Μονάδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (στο εξής Μ.Ε.Ε.), η οποία βάσει του νόμου 4763/2020 (Κεφ. Γ΄, άρθρ. 96):

  • σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της,
  • συνεργάζεται με το Τμήμα Γ' Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης,
  • γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον/στην εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • γνωμοδοτεί για την πιστοποίηση των επιμορφωτικών φορέων, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  • εφαρμόζει, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου, τα κριτήρια εγγραφής επιμορφωτών σε ειδικά μητρώα, με γνώμονα ιδίως την καταλληλότητα και γνωστική επάρκεια των επιμορφωτών, το επιμορφωτικό αντικείμενο, τους στόχους και την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται τα επιμορφωτικά προγράμματα,
  • συγκροτεί, τηρεί και επικαιροποιεί τα μητρώα επιμορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης,
  • εκπονεί ή και προτείνει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
  • οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης και
  • μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που καταρτίζει το Ι.Ε.Π..

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Σοφία Καραγιάννη
(Συντονίστρια)
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552skaragianni[at]iep.edu.gr
Ιωάννης Βεντούρης CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335305iventouris[at]iep.edu.gr
Σταυρούλα Βούρβουλη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566svourvouli[at]iep.edu.gr
Χριστίνα Γκορτσά
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335309ch.gortsa[at]iep.edu.gr
Ευαγγελία Καλογηράτου
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335557e.kalogiratou[at]iep.edu.gr
Χριστίνα Κλημεντιώτη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335506x.klimedioti[at]iep.edu.gr
Γενοβέφα Λαχανά
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335144g.lachana[at]iep.edu.gr
Παναγιώτα Μίνη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552p.mini[at]iep.edu.gr
Σοφία Παπαγεωργίου
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335412s.papageorgiou[at]iep.edu.gr
Παναγιώτης Πήλιουρας
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335301ppiliouras[at]iep.edu.gr
Ευτυχία Σημιακάκη
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335556e.simiakaki[at]iep.edu.gr
Ευδοξία Στεφανή
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335130e.stefani[at]iep.edu.gr
Χριστίνα-Ερριέττα Συκά
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335561chesika[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top