Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - τεύχος 37

 

ΔΕΑ τεύχος-37Με τη δημοσίευση του παρόντος τεύχους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προσφέρεται στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα ακόμη Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας. Το Δ.Ε.Α. ξεκίνησε την πορεία του το Δεκέμβρη του 1992 ως έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στόχος του ήταν και είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για την πρωτότυπη επιστημονική έρευνα, αλλά και για τις εξελίξεις στο χώρο του εκπαιδευτικού προβληματισμού, όπως αυτές αποτυπώνονται στα εγκυρότερα εκπαιδευτικά περιοδικά, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Το παρόν τεύχος είναι το πρώτο που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον διάδοχο φορέα που προέκυψε μετά την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης(ν. 3966/2011). Στο διάστημα από τη δημοσίευση του τεύχους 36 έως τη δημοσίευση του παρόντος, χρειάστηκε να υπερκεραστούν αρκετές δυσχέρειες από τον νέο Φορέα, ενώ και αρκετά από τα περιοδικά-πηγές του Δ.Ε.Α., για οικονομικούς λόγους, καθυστέρησαν την έκδοσή τους. Εντούτοις, το έργο της αποδελτίωσης συνεχίστηκε, και σύντομα ευελπιστούμε στην δημοσίευση ενός ακόμη ηλεκτρονικού περιοδικού. Το τεύχος 37 είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ερευνητή και δασκάλου, του ιστορικού της νεοελληνικής εκπαίδευσης και πρώτου προέδρου του Ι.Ε.Π. (2011-2012), Αλέξη Δημαρά.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Δ.Ε.Α.


Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή pdf

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top