Β/ΘΜΙΑ

Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών

Ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής(Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top