Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:


α/α

    Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ Εξειδίκευση

Αριθμός θέσεων

1

ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

1

2

ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

3

ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

1

4

ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

1

5

ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

1

α/α

   Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ Εξειδίκευση

Αριθμός θέσεων

1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

1

 

   α/α

    Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ Εξειδίκευση

Αριθμός θέσεων

1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

έως 2

(1 θέση με ειδίκευση στην κλασσική φιλολογία)

2

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ*

1

3

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ*

1

4

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ*

1

5

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ**

έως 3

6

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

1

7

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

1

8

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

1

9

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

1

10

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

1

11

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

1

12

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

13

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

14

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

1

15

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

16

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ **

έως 3

17

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

1

18

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΤΕΧΝΩΝ* (ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ  Ή ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

έως 3

19

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1

20

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

 

Για την πρόσκληση και τα κριτήρια δείτε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 6/5/2022 και ώρα 13:00 έως τις 20/5/2022 και ώρα 13:00.

Για υποβολή αίτησης κάντε κλικ εδώ

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top