ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη Β΄ Φάσης Επιμόρφωσης για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

ΕΝΑΡΞΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΑΝ

Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου, 2022 ξεκινά η Β’ Φάση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΑΝ.

  • Οι επιμορφούμενοι που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα moodle του ΙΕΠ (https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=511) μπορούν, μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης (12 ωρών), να συνεχίσουν την επιμόρφωσή τους με τις νέες ενότητες (άλλες 12 ώρες).
  • Δεν απαιτείται εκ νέου διαδικασία εγγραφής.
  • Οι νέες ενότητες θα ανοίγουν σταδιακά (μία ενότητα ανά εβδομάδα).
  • Η βεβαίωση της επιμόρφωσης θα είναι διαθέσιμη μέσω του μητρώου του ΙΕΠ από τον Ιούνιο 2022, μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων και του τελικού τεστ αξιολόγησης των επιμορφούμενων καθώς και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ερωτηματολογίων.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το νέο Οδηγό επιμόρφωσης (για τη Β΄ Φάση).

Υπενθυμίζουμε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι συνολικής διάρκειας 24 ωρών και υλοποιείται σε δύο φάσεις (Α΄ και Β΄).

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top