ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Πράξη: «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906

Η υλοποίηση της πρώτης περιόδου της Γ’ Φάσης της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906, έχει ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία και θετική ανταπόκριση των συμμετεχόντων.

Κατά το επόμενο διάστημα:
Α. αναμένεται να εκκινήσει νέα επιμορφωτική περίοδος για το σχολικό έτος 2022-2023 με πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία θα απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς που επικοινωνούν στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα,

Β. σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ελέγχου επιτυχούς παρακολούθησης της πρώτης περιόδου Γ Φάσης ώστε να δοθεί πρόσβαση στο κουίζ και στη χορήγηση της βεβαίωσης.

Όσοι/όσες είτε δεν παρακολούθησαν είτε δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς θα έχουν την ευκαιρία για νέα εγγραφή στη νέα περίοδο.

Σχετικό αρχείο


[Σχετικό έργο]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top