ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αποτελέσματα της έρευνας PISA 2022

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΟΣΑ τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2022, στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα, όπως και σε όλους τους προηγούμενους κύκλους.
Το ΙΕΠ, ως το Εθνικό κέντρο της Ελλάδας για την έρευνα PISA, δίνει στη δημοσιότητα σύντομη παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσμάτων.

 pisa

Για πρώτη φορά από το 2000 που ξεκίνησε το PISA, ο τελευταίος κύκλος δεν διήρκησε τρία χρόνια, αλλά διευρύνθηκε κατά ένα έτος, λόγω της πανδημίας. Στην κύρια έρευνα PISA 2022 έλαβαν μέρος περίπου 690.000 μαθητές από 81 χώρες (38 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και 43 επιπλέον χώρες) εκπροσωπώντας περίπου 29 εκατομμύρια 15χρονων μαθητών.

Το περιεχόμενο
Η έρευνα PISA 2022 είχε ως κύριο γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά, ενώ οι Φυσικές Επιστήμες, η Κατανόηση Κειμένου και το νέο πεδίο ‘Δημιουργική Σκέψη’ αποτελούσαν τα δευτερεύοντα αντικείμενα της αξιολόγησης.

Η συμμετοχή της Ελλάδας
Την Ελλάδα εκπροσώπησαν στην κύρια έρευνα 6578 μαθητές γεννημένοι το 2006, από 242 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ) όλης της χώρας.

Η αξιολόγηση
Το κύριο αντικείμενο της αξιολόγησης για το PISA 2022 ήταν τα Μαθηματικά. Οι μαθητές απάντησαν σε κλειστές ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής ή σωστού - λάθους) και ανοικτές ερωτήσεις σύντομης απάντησης και αιτιολόγησης. Οι ερωτήσεις εστίαζαν στον μαθηματικό εγγραμματισμό, ο οποίος, σύμφωνα με το πλαίσιο του PISA για τα Μαθηματικά, συνδέεται με τον μαθηματικό συλλογισμό και την επίλυση προβλήματος.
Εκτός από τις ερωτήσεις που αφορούν το γνωστικό μέρος της έρευνας, οι μαθητές απάντησαν και σε ένα Ερωτηματολόγιο, το οποίο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό και δημογραφικό υπόβαθρο του καθενός, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις τους για το σχολείο γενικότερα αλλά και ειδικά για τα Μαθηματικά, που αποτελούσαν το κύριο αντικείμενο σε αυτόν τον κύκλο. Επίσης, οι μαθητές απάντησαν σε Ερωτηματολόγιο που αφορούσε την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.
Οι Διευθυντές των σχολείων του δείγματος συμπλήρωσαν το δικό τους Ερωτηματολόγιο, το οποίο κάλυπτε θέματα διοίκησης και οργάνωσης του σχολείου, παρείχε πληροφορίες για το μαθησιακό περιβάλλον και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός του επίσημου σχολικού ωραρίου.
Τόσο στο Ερωτηματολόγιο του μαθητή όσο και στο Ερωτηματολόγιο του διευθυντή υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με την οργάνωση της μάθησης κατά την περίοδο της πανδημίας που τα σχολεία παρέμεναν κλειστά, σε μια προσπάθεια να συλλεγούν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες χώρες αντιμετώπισαν τις δυσκολίες που προέκυψαν.

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο τύπου

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top