ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μερόπη Πανταζίδου, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Μερόπη Πανταζίδου είναι πτυχιούχος του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Διοίκηση στην Εκπαίδευση»  (2003) του Πανεπιστημίου Warwick της Αγγλίας/Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών.

Είναι επίσης κάτοχος άδειας διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας και έχει πολύ καλή πιστοποιημένη γνώση Ιταλικών.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί για πάνω από 13 χρόνια στον δημόσιο τομέα και 3 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα

Από το 1999 έως και το 2001 εργάστηκε ως καθηγήτρια Γερμανικής και Αγγλικής Γλώσσας σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Από το σχολικό έτος 2003-2004 έως και το 2007-2008 υπηρέτησε ως ωρομίσθια και αναπληρώτρια εκπαιδευτικός με ειδικότητα ΠΕ 07 Γερμανικής σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Κατόπιν διαγωνισμού του ΑΣΕΠ διορίστηκε ως μόνιμη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής (ΦΕΚ 775/20-08-2008) και υπηρέτησε για το σχολικό έτος 2008-2009 σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας.

Από το σχολικό έτος 2009 -2010 έως και το σχολικό έτος 2010-2011 εργάστηκε με απόσπαση στον καταργηθέντα φορέα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διοικητικής Στήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης. Από το σχολικό έτος 2011-2012 έως τώρα υπηρετεί με απόσπαση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Από το 2011 έως το 2014 εργάστηκε με απόσπαση στο ΙΕΠ σε διάφορες διοικητικές θέσεις όπως το Γραφείο Προέδρου, το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων, το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Από το 2014 έως τώρα εργάζεται στο Γραφείο του Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ. Με την υπ’αρ. πρωτ. 6611/25-08-2016 Υπουργική Απόφαση αποσπάστηκε για τέσσερα σχολικά έτη στο ΙΕΠ για τη στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας. Το αντικείμενό της είναι η Γραμματειακή Υποστήριξη του Γραφείου του Διευθυντή και είναι παράλληλα μέλος της Ομάδας «Σχολική Διοίκηση, Δημοκρατία και Ισότητα Φύλων», και της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών. 

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στην υιοθέτηση πολιτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών για την προώθηση της δημοκρατίας, της ισότητας και των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και επιτροπές του ΙΕΠ, ως μέλος της ομάδας εργασίας για την ενίσχυση της οπτικής του φύλου, Γραμματέας της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του ΙΕΠ κ.ά.

Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την ενίσχυση της οπτικής του φύλου συμμετείχε στην εκπόνηση του Οδηγού για την ένταξη της οπτικής του φύλου στα προγράμματα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία και υλικά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων/προγραμμάτων, συμμετείχε ως μέλος ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Inspiring Science Education».

 

Επικοινωνία

Top